Logo

Praktisk elteknik - Schemaläsning och felsökning

3 kursdagar

På kursen får du både teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna bedriva felsökning efter schema i elektriska utrustningar. Vi går igenom schemasymboler, olika typer av eldokumentation, felsökningsmetodik och mätteknik. Och hur du läser och konstruerar enklare kretsscheman.

Innehåll i kurs

  • Kretsschemats uppbyggnad och symboler enligt standard
  • Schemaövningar, läsning och konstruktion
  • Eldokumentation, olika typer av dokumentation
  • Funktion, placering och förbindnings orienterande samt specificerande dokumentation
  • Felsökningsmetodik
  • Praktisk felsökning med felsimulator

Praktiska moment

  • Schemaläsningsövningar (teoretiska)
  • Felsökningar i elektriska manöverkretsar och huvudkretsar

Deltagarna får öva att läsa och konstruera enklare kretsscheman. Även annan eldokumentation såsom apparatlista, layoutritning, förbindningsschema och - tabell behandlas i tillämpad omfattning.

Många av våra deltagare har tidigare gått Praktisk elteknik - Baskurs och  Praktisk elteknik - Apparater och motorer

Kursens mål

Efter kursen ska du ha goda kunskaper i kretsschemaläsning och felsökningsmetodik. Vidare ska du kunna driva felsökning i elektrisk utrustning och apparater i enklare kretsar eller scheman.

Kontakta mig gärna om du har frågor

  • Kursen är ej datumsatt. Erbjuds endast som företagsanpassad utbildning.
  • Bokningsförfrågan

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation. Kostnad för måltider tillkommer med 325 kr/dag. Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

För all underhållspersonal inom fastighet och industri som behöver kunna bedriva felsökning efter schema i elektriska utrustningar.

Förkunskaper

Du bör ha förkunskaper som motsvarar vår kurs Praktisk elteknik- Apparater och motorer, eller motsvarande.

Till toppen