Logo

Praktisk påbyggnadskurs om CE-märkning

3 kursdagar

Vill du förbättra dina CE-kunskaper ytterligare? I denna Praktisk påbyggnadskurs om CE-märkning ligger fokus på praktisk tillämpning. Vi ger dig möjlighet att applicera dina kunskaper om direktiv, föreskrifter och standarder på verkliga fall. Det kommer också att finnas tid för att svara på frågor och diskutera framlagda problem.

Innehåll i kurs

På kursen Praktisk påbyggnadskurs om CE-märkning går vi bland annat igenom:

 • Repetition av grunder
 • Teknisk dokumentation struktur/innehåll, mallar och exempel
 • Användning av arbetsutrustningsreglerna på djupet (maskiner, truckar och lyftanordningar)
 • Definitioner
 • Viktiga EN standarder kopplade till säkerhetskraven i maskindirektivet på djupet
 • Praktiska CE- och ombyggnadsregler
 • Riskbedömning/riskhantering, metoder, metodik, värderingsmatriser och tillämpning
 • Styrsystem SIL-PL klassificering när-hur vilken metodik
 • Ombyggnationer
 • Projekthantering avseende säkerhetskraven
 • Myndigheternas marknadskontroll, hur går den till, vad kontrolleras och när
 • Hantering av komplexa projekt (när många CE-områden berörs)
 • Grupparbeten
 • Hantering av nya kretskonstruktioner i gamla maskiner

  Kursens mål

  Efter att man gått Praktisk påbyggnadskurs om CE-märkning så har man fördjupade kunskaper och ökad förståelse inom området CE-märkning.

  Kontakta mig gärna om du har frågor

  Pris & Villkor

  Kursavgiften är inklusive kursdokumentation. Kostnad för måltider tillkommer med 325 kr/dag. Moms tillkommer.

  Allmänna villkor >

  Vem är kursen för

  Praktisk påbyggnadkurs om CE-märkning lämpar sig för dig som kommit en bit på vägen och söker en mer praktiskt inriktad kurs inom CE-märkning med fördjupning samt ytterligare kunskap och råd.

  Förkunskaper

  För kursen Praktisk påbyggnadskurs om CE-märkning är det bra om man gått STFs kurs Maskinsäkerhet, CE-märkning och riskanalyser. Alternativt att man har jobbat med maskinsäkerhet, CE-märkning och riskanalyser ett par år.

  Till toppen