Logo

Praktisk revision ISO 17025

1 kursdag

NY KURS! Har du fått ansvar för interna revisioner eller känner att du behöver en "kick" för att kunna prestera mer? Då är den här kursen lämplig för dig. Utifrån de grundläggande kunskaper du redan har om laboratoriestandarden ISO/IEC 17025 bygger vi vidare på hur du rent praktiskt ska kunna genomföra interna revisioner på era laboratorier. Kursen är en företagsintern kurs och en förutsättning är att företaget har tillgång till ett laboratorium som kan revideras av deltagarn.

Innehåll i kurs

OBS! Denna kurs ges endast som företagsförlagd internkurs.

Kurslängd 1 till flera dagar beroende på antalet deltagare (se program nedan)

Förmiddag

  • Genomgång av deltagarnas erfarenheter av att revidera laboratorier
  • Teori kring revisionsteknik, delvis kopplat till ISO 19001 Vägledning för revision av ledningssystem
  • Val av vilka delar av företagets laboratorier som ska revideras och vilket fokus som revisionen ska ha
  • Individuell förberedelse för revisionen

Eftermiddag (två deltagare)

  • Revision av två delar av laboratoriet
  • Återkoppling och diskussion

Teoridelen under förmiddagen kan ha 14 deltagare. Om fler än 2 deltagare ska ha praktisk utbildning tillkommer en halvdag per par.

Kursens mål

Att få kunskap om revisionsteknik för en laboratorieverksamhet. Att få kunskap om vad som ska revideras för att uppfylla kraven i ISO/IEC 17025 Att praktiskt genomföra en revision och få en återkoppling på denna

Kontakta mig gärna om du har frågor

  • Kursen är ej datumsatt. Erbjuds endast som företagsanpassad utbildning.
  • Bokningsförfrågan

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation. Kostnad för måltider tillkommer med 325 kr/dag. Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Blivande och nuvarande internrevisorer av laboratorier.

Förkunskaper

Kunskap i ISO/IEC 17025 genom STFs kurs eller motsvarande

Till toppen