Logo

Projektkommunikation

2 dagar

Varför misslyckas så många projekt? Beställaren får inte den effekt som förväntats och projektledaren säger att målen är oklara och att kommunikationen brister. I längden kostar det både pengar och energi. 

I kursen går vi igenom två viktiga delar av en fungerande projektkommunikation - det kommunikativa projektledarskapet i projektet och den effektskapande kommunikationen runt projektet. 

Innehåll i kurs

  • Roller och ansvar för kommunikationen
  • Formulera projektmål vs. effektmål
  • Projekt- och resultatintressenter – skillnaden i kommunikationsarbetet
  • Skapa strukturen, sätt relationerna och träna i att representera projektet
  • Effektplanen – projektplanens tvilling
  • Planera kommunikationen med resultatintressenterna
  • Sätt effektskapande kommunikationsmål
  • Formulera budskap

Utbildningen är upplevelsebaserad och baseras på boken ”Mot olika mål – en bok om kommunikativt projektledarskap och effektskapande kommunikation”. Teoretiska avsnitt varvas med praktiska övningsmoment för att stärka förståelse och inlärning. Deltagarna får även ett ex av boken Mot olika mål som kurslitteratur.

Kursens mål

Du ska få verktyg och förståelse för hur du på ett bra sätt kommunicerar i projektet och med projektets intressenter.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Föreläsare

Maria Sterner
Maria Sterner

Maria har en fil.kand. i retorik och har arbetat som kommunikationschef i både statlig och kommunal verksamhet. I ett av sina konsultuppdrag planerade och ledde hon den effektskapande kommunikationen i SL:s projekt Citybanan.

Petra Westerberg

Petra har en fil.kand. i medie- och kommunikationsvetenskap och har haft olika chefsroller i både offentlig och privat verksamhet. Petra har under sin tid som konsult utbildat över tusen chefer i Sverige och internationellt i kommunikativt ledarskap.

Mer om projektkommunikation

Det brukar sägas att en chef kommunicerar 90 procent av sin tid – och det finns stor anledning att tro att detta gäller även för en projektledare. En projektledare står ofta inför betydande utmaningar. Hen förväntas åstadkomma ett tydligt resultat, med en fast budgetram, under en begränsad tid och med en temporärt sammansatt projektgrupp. En rejäl utmaning inte minst kommunikativt. Genom att stärka den kommunikativa förmågan hos projektledaren – förmågan att strukturera, interagera och representera projektet – levereras ett bättre resultat som på sikt också kan gen den effekt som beställaren förväntar sig.

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation. Kostnad för måltider tillkommer med 325 kr/dag. Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Du som är projektledare.

Övrig information

Rabatt när du bokar fler kurser inom projektledning

En duktig projektledare gör stor skillnad för alla företags och organisationers ekonomi, kvalitet och effektivitet. Våra kurser inom projektledning ger dig träning och verktyg för att genomföra dina projekt så tids- och kostnadseffektivt som möjligt – ny kunskap som du direkt kan använda i arbetet. Och självklart vill vi premiera dig som vill bredda din kompetens. Därför ger vi dig en stigande rabatt ju fler kurser du går. Läs om hur rabatten funkar när du bokar kurser inom projektledning.

Till toppen