Logo

Pumpteknik och vätsketransport

3 kursdagar

Efter elmotorn är pumpen vår vanligaste maskin. En stor del av landets elenergi går åt till pumpdrift. Samtidigt belastas industrin med stora kostnader vid oplanerade stillestånd. För att optimera en pumpdriven vätsketransport med avseende på driftsäkerhet och ekonomi krävs förståelse för samspelet mellan pumpen och dess vätskesystem.

På kursen får du både teoretisk och praktisk kunskap om pumpar. Du får lära dig om olika tätningstyper och hjälpsystem. Vidare går vi igenom de grundläggande material och konstruktionselement som ingår i olika pumptyper. Med korrekt utformning, installation, materialval och kraftsamband vid olika driftfall kan du uppnå ett lyckat resultat i ditt arbete. 

Innehåll i kurs

 • Strömningsteknik
 • Pumpningens grunder
 • Pumpar – hydraulisk och mekanisk uppbyggnad
 • Pump- och systemkurvor
 • Pumpens plats i systemet
 • Material, materialval för pumpar
 • Avtätningar av roterande axlar
 • Tillämpningsexempel med räkneövningar  
 • Tryckslag, svängningar
 • Praktiska övningar

Nytt för detta kurstillfälle:

 • Styrning
 • Studiebesök på Xylem

Kursens mål

 • Kunskap om kostnader för pumpsystem
 • Kännedom om olika pumpkonstruktioner, speciellt centrifugalpumpar
 • Vetskap för att kunna bedöma olika driftfall med hjälp av grundläggande beräkningar och pump /systemkurvor
 • Förståelse för orsaker till driftstörningar samt att kunna analysera fel i pumpar och pumpanläggningar
 • Lärdom om hur du kan specificera pumpdata och tillämpliga normer för upphandling och få kunskaper om material, materialval, korrosion och slitage

Kontakta mig gärna om du har frågor

Så här säger tidigare kursdeltagare

Andreas Högström
Andreas Högström Underhållsingenjör DCU-Mek, Svensk Kärnbränslehantering

Kunniga och inspirerande föreläsare. Jag som ej räknar mycket till vardags har lärt mig otroligt mycket nytt och fräschat upp mycket gammalt. Riktigt bra upplägg med olika föreläsare som håller oss kursdeltagare alerta och nyfikna.

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

Pumpteknik – strömningsteknisk bakgrund
Dan Loyd

Pumpningens grunder
Patrik Kolmodin
- Grundläggande pumpteori
- Pump och systemkurvor

Pumpars hydrauliska och mekaniska uppbyggnad
Patrik Kolmodin
- Pumpens delar: pumphjul, lagring m.m.
- Olika pumphjul och deras funktioner
- Olika typer av pumpar
- Översikt tätningstyper
- Hydralisk uppbyggnad
- Radiella och axiella krafter
- Introduktion till kavitation

Avtätning av roterande axlar
Håkan Zetterling
- Funktion
- Olika typer av tätningar
- Material
- Inbyggnad
- Felsökning
- Säkerhetsaspekter

Dag 2

Studiebesök Xylem - Nyhet!

Material, materialval för pumpar
Gert Hallgren
- Materialtyper och deras generella egenskaper
- Korrosionslärans grunder, olika korrosionstyper
- Slitage och slitageegenskaper

Icke Newtonska vätskor, en orientering
Bodo Bäckmo
- Tillståndsberoende viskositet
- Fibersuspensioner
- Slurry

Feldimensionering och felvald arbetspunkt
Bodo Bäckmo
- Konsekvenser för ekonomi och driftsäkerhet
- Förrotation, instabilitet i inlopp
- Exeptionella driftfall, turbopumpars olika driftkvadrater

Kavitation, fördjupning, praktikexempel
Bodo Bäckmo
- Grunder, teori - Vätskeegenskaper, inverkan av gashalt, fuktig ånga, bubbelspektrum
- Pumpens verkliga kavitationsområde, inverkan av specifikt varvtal m.m.
- Skyddsåtgärder
- Provningsstandard, synpunkter map kavitation

Tryckslag, svängningar
Bodo Bäckmo
- Grundteori
- Elasticitet hos vätska och system
- Riskabla system
- Skyddsmöjligheter

Dag 3

Styrning - Nyhet!
Gert Hallgren
- Effekter & verkningsgrader i drivkedjan med VFD-drift.
-Konstant varvtal, konstant effekt, konstant moment hur ser det ut då.
-Begränsningar vid varvtalsstyrning, temperatur-(skydds)reglering.
-Varvtalsoptimering, gränser mm
-Övriga tilläggsfunktioner.

Tillämpningsexempel med räkneövningar
Göran Björkander
- Affinitetslagar
- Driftpunkt
- Serie- och parallellkoppling
- Varvtalsreglering
- Flödesreglering
- Ventilreglering
- On/Off-drift

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Göran Björkander
Göran Björkander Xylem
Bodo Bäckmo
Bodo Bäckmo Mare Construction
Patrik Kolmodin
Patrik Kolmodin Sulzer Pump Sweden

Civilingenjör med mångårig erfarenhet från pumpbranschen. Patrik har framför allt arbetet inom gränslandet applikationssupport, försäljning, produktutveckling, problemlösning och energibesparingar.

Dan Loyd
Dan Loyd Linköpings Tekniska Högskola

Konsult, professor emeritus, Linköpings tekniska högskola. Dan arbetar med industriella värmeöverföringsmekanismer och internströmning, modellering och simulering av tidsberoende förlopp samt komplicerade temperaturmätproblem är av speciellt intresse.

Håkan Zetterling
Håkan Zetterling John Crane Sverige
Gert Hallgren
Gert Hallgren Xylem

Civilingenjör, mekanik & hållfasthetsinriktning. Gert har lång erfarenhet av ett flertal områden inom utveckling av mekanikprodukter, främst med tryckpressar i tidigare år och sedan med pumpar och omrörare. Han har bl.a. arbetat med analys av mekaniska komponenter som skruvar, lager etc, mekanik och hållfasthetsberäkningar inklusive materialpåverkan, rotordynamik med mjukvaruutveckling och support och värmetransport med fokus på elmotorer och kylsystem. Gert har också arbetat med analyser och mjukvaruutveckling samt ”Design Of Experiment” inkluderande Taguchi metoder och optimering.

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation. Kostnad för måltider tillkommer med 325 kr/dag. Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Ingenjörer och tekniker med grundläggande beräkningsvana inom projektering och konstruktion, installation, drift och underhåll. Kursen Pumpteknik är även intressant för dig som jobbar inom inköp, upphandling och försäljning.

Förkunskaper

Du bör ha en teknisk bakgrund då kursen innehåller en del beräkningar.

Till toppen