Logo

Regler för anslutning till elnät

Temadag

Enligt ellagen får en ledning inte byggas eller användas utan koncession och den överförda elen ska mätas av nätkoncessionären. Vilka interna elnät har undantagits och när får el överföras för annans räkning?

Innehåll i kurs

 • Kan mätning i något fall ersättas med beräkning?
 • Vilka ledningar får byggas utan koncession?
 • Vad avses med internt nät?
 • När får annan än elnätsföretaget överföra el för annans räkning?
 • Servisledning för flera abonnenter?
 • Uttagspunkt och anslutningspunkt samt elmätarens placering?
 • När får kunden förlägga kabel på annans mark?
 • Vem har skyldigheter vid ändrade fastighetsförhållanden?
 • Tredimensionell fastighetsbildning - vad gäller?
 • Anslutning av microproduktionsanläggningar - vad gäller?
 • Aktuell rättspraxis

 

Kursens mål

Du får en redogörelse för Energimarknadsinspektionens senaste tolkningar, så kallade bindande besked samt en redogörelse för hur IKN-förordningen tolkas.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Föreläsare

Johnny Pettersson
Johnny Pettersson Konsult, STF Ingenjörsutbildning
Linnéa Carlén Energimarknadsinspektionen

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation. Kostnad för måltider tillkommer med 325 kr/dag. Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Berörda personer inom elnätsföretag, elproducenter, infrastrukturföretag, bygg- och fastighetsbolag, konsulter och entreprenörer.

Till toppen