Logo

Reläskydd III - Projektering av kontrollanläggningar

3 kursdagar

Kursen behandlar projektering och applikationer av reläskyddsutrustning med kringutrustning som batterisystem, mättransformatorer mm för typiska distributionsstationer. Med föreläsningar samt aktivt arbete i grupper behandlas de olika delarna, som tillsammans ska ge det totala skyddssystemet den krävda tillförlitligheten. Systemjordningen behandlas också i kursen då skyddssystemet i stor utsträckning påverkas av denna.

Innehåll i kurs

 • Felströmsberäkning - Jordning - Myndighetskrav
 • Skyddszoner - mättransformatorbestyckning
 • Grupparbeten
 • Skyddssystemet
 • Dimensionering av mättrafokärnor
 • Likströmssystemet
 • Felsignalering och störningsuppföljning
 • Kablar
 • Fördelning av kretsar
 • Skärmning och jordning
 • IEC 61850

Kursens mål

Att ge kunskap om det totala reläskyddssystemets utformning samt en inblick i vilka stationsdelar som påverkar skyddssystemets totala tillförlitlighet.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation. Kostnad för måltider tillkommer med 325 kr/dag. Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Elkrafttekniker som svarar för projektering, uppbyggnad eller drift av reläskyddsutrustning inom eldistribution eller industri.

Förkunskaper

Kursen är en fortsättning till kurserna Reläskydd I och II. Dessa kurser utgör en viktig grund till denna kurs men motsvarande kunskaper kan givetvis ha inhämtats på andra sätt.

Till toppen