Logo

Resurseffektiv vattenrening

2 kursdagar

Du får en översikt över olika reningstekniker när det gäller avloppsvattenrening och kunskap om resurseffektivisering i reningsverk. Du får exempel på tillämpning av de olika reningsteknikerna genom praktiska case samt ingående kunskap om Vattendirektivet.

Innehåll i kurs

 • Ramdirektivet för vatten
 • Biologisk, anaerob och aerob rening inkl biogas 
 • Resurseffektivisering vid biologisk rening
 • Principer för separationsteknik inkl jonbyte, indunstning och kemisk fällning 
 • Membranbehandling
 • Resurseffektiv industiell processoptimering
 • Water management inom industrin
 • Grupparbete: Ta med ett problem inom rening av avloppsvatten från din arbetsplats så löser ni det tillsammans.
 • Framtidens utmaningar och nya metoder

Kursens mål

Ge dig en översikt över ramdirektivet, olika reningstekniker av avloppsvatten och deras tillämpningsområden kunskap om hur man tar hand om biologiskt avfall från vattenrening, information om nya reningsmetoder och framtidens utmaningar.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

 • Biologisk, anaerob och aerob rening inkl biogas
 • Resursefektivisering vid biologisk rening
 • Water management inom industrin, IVL, Henrik Klo
 • Principer för separationsteknik inkl jonbyte, indunstning och kemisk fällning IVL, Staffan Filipsson
 • Mingel på närbelägen PUB/restaurang

Dag 2

 • Ramdirektivet för vatten Arvid Sundelin
 • Membranbehandling IVL, Fredrik Hedman
 • Resurseffektiv industriell processoptimering IVL, Staffan Filipsson
 • Kaffe och Grupparbete IVL, Staffan Filipsson
 • Framtidens utmaningar och nya metoder, IVL, Staffan Filipsson

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Arvid Sundelin
Arvid Sundelin Fröberg & Lundholm

Arvid är advokat på Fröberg & Lundholm Advokatbyrå. Han arbetar främst med tillstånds- och tillsynsärenden enligt miljöbalken, både gällande miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet. Har stor erfarenhet av tillämpning av miljökvalitetsnormer för vatten och har arbetet med implementering av ramdirektivet för vatten sedan 2009, tidigare som anställd hos Vattenfall AB. Arvid var på uppdrag av ett antal samhällsaktörer involverad i framtagandet av den nya lagstiftning för miljökvalitetsnormer och vattenkraft som träder i kraft vid årsskiftet.

Henrik Kloo
Henrik Kloo IVL

Henrik är utbildad civilingenjör i teknisk lic i Kemiteknik från Chalmers. Han har arbetat på Volvo Technology AB (ett utvecklingsbolag inom Volvokoncernen) sedan 1988 med industriell miljöteknik, bl.a. vattenbehandling, optimering av processer med avseende på resurseffektivitet, miljörevisioner, miljöstrategiskt arbete mm. Sedan 2016 är Henrik på IVL Svenska miljöinstitutet och är där bl.a. engagerad i det EU-finansierade projektet Inspirewater, som syftar till att optimera, återvinna och cirkulera industriellt vatten. I projektet har det tagits fram en strategi och arbetsmetod för optimering av vattenanvändning, samt indikatorer som ska stödja ett effektivt vattenbruk.

2 kursdagar 14 800 kr exkl. moms
 • stockholm Hotel C
 • Start 4 nov 2019, 09:00
 • Slut 5 nov 2019, 16:00
 • Boka

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation. Kostnad för måltider tillkommer med 325 kr/dag. Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Miljöingenjörer, miljöansvariga, driftingenjörer och processtekniker.

Förkunskaper

Inga formella förkunskapskrav, men allmän kunskap inom området underlättar.

Datum

stockholm, 4 nov 2019 - 5 nov 2019

Pris

14 800 kr exkl. moms

Till toppen