Logo

Retorik

2 kursdagar

Bli bättre på retorik och lär dig bygga tydliga och slagkraftiga presentationer. Du får en grundläggande inblick i ämnet retorik och tips om hur du övervinner din eventuella talängslan. Det gäller inte bara att få ut sitt budskap utan även få in det.

Innehåll i kurs

De flesta yrken kräver att du intar rollen som kommunikatör både internt och externt. Din roll blir att både bygga budskapen och framföra dem. Den här utbildningen vänder sig till de som vill bli mer professionella i rollen som presentatör. Metodiken i kursen varvar korta teoriföreläsningar, grupparbeten och praktisk övning med återkoppling och reflektion.

 • Från antikens talare till dagens masskommunikation
 • Att övervinna sin talängslan
 • Ett grundläggande gyllene tretal
 • Analysera och övertyga om teknik
 • En vinnande disposition    
 • Övertyga era kollegor
 • Det handlar om förtroende     
 • Retorik - Språkets makt
 • Inleda och avsluta 
 • Argumentera och bevisa
 • Agera med kropp och röst
 • Retorik - Övertyga om teknik
 • Skapa övertygande bilder
 • Variera med olika hjälpmedel
 • Så gjorde Steve Jobs
 • Summering och tips om hur gå vidare

Kursens mål

Deltagaren ska känna till den grundläggande teorin i ämnet retorik, kunna bygga ett budskap som når fram och påverkar mottagaren samt känna sig flexiblare och säkrare vid framförandet av sitt budskap.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Föreläsare

Mikael Möller
Mikael Möller Märks i mötet - MIM

Mikael har en gedigen utbildning inom pedagogik och lärande och driver sedan 2003 M!M, Märks i Mötet. M!M handlar om kompetensutveckling och rådgivning inom områdena pedagogik, retorik, kommunikation och ledarskap. Under 12 år arbetade Mikael på Ericsson där han gjorde en givande resa, som sträckte sig ifrån praktiskt personalarbete till en specialistroll med inriktning på ledarskap och pedagogik. 

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation. Kostnad för måltider tillkommer med 325 kr/dag. Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Dig som arbetar med teknik, säljer tekniska lösningar dig som utbildar och föreläser om teknik och som ska motivera ny teknik dig som arbetar med kommunikation och ledarskap inom olika teknikområden. dig som vill bli bättre på att förbereda, bygga och framföra ditt budskap.

Till toppen