Logo

Internrevision av ledningssystem - kvalitet, miljö och arbetsmiljö

3 kursdagar

Revisionsmetodiken enligt ISO 19011:2018 är uppdaterad och moderniserad! Den är nu mer riskbaserad vilket ställer större krav på revisorn avseende kompetens och bedömningar. Det handlar också om att effektivt och trovärdigt kunna revidera de nya kraven i ISO 9001:2015 (kvalitet), ISO 14001:2015 (miljö) och ISO 45001:2018 (arbetsmiljö), t.ex. avseende omvärlds- och intressentanalys, ledarskap, risker och möjligheter, förändringar och livscykelperspektiv.

Efter kursen kan du som revisor självständigt planera revisionsprogram samt planera, genomföra, dokumentera och följa upp integrerade interna revisioner av ledningssystem enligt nya ISO 19011:2018.

Innehåll i kurs

 • Vad och varför revision?
 • Internrevisorns nya roll och kompetens
 • Uppdaterade etiska principer
 • Översikt - kraven i ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001
 • Vilka är de viktigaste nya kraven att revidera?
 • Revidera ledningen
 • Revidera risker och möjligheter
 • Revidera omvärldsanalys
 • Revidera livscykelperspektivet
 • Revidera värdekedjan, inte minst leverantörer
 • Internrevision – enligt nya ISO 19011:2018
 • Bygga ett effektivt revisionsprogram
 • Steg 1: Planera revision
 • Steg 2: Genomföra revision
 • Fördjupning: Effektiva intervjuer
 • Steg 3: Dokumentera revision
 • Steg 4: Följa upp revision
 • Många revisionsövningar
 • Skriftligt prov (frivilligt).

Kursens mål

Efter kursen kan du som intern revisor självständigt planera effektiva revisionsprogram. Du kan också tillämpa den uppdaterade och riskbaserade revisionsmetodiken enligt ISO 19011:2018. Du kan genomföra integrerade och förbättringsinriktade revisioner av ditt ledningssystem och som möter kraven i ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Föreläsare

Martin Freed Effort Consulting

Civilingenjör, industriell ekonom, Effort Consulting AB. Senior konsult med spetskompetens inom ledningssystem, strategi, hållbarhet och förändringsledning.
Martin har en lång erfarenhet som utbildare och är en mycket uppskattad pedagog och inspiratör.

3 kursdagar 17 800 kr exkl. moms
 • göteborg Effort Consulting
 • Start 20 nov 2019, 09:00
 • Slut 22 nov 2019, 16:00
 • Boka

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation och måltidspaket (lunch och fika). Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Interna revisorer som reviderar ledningssystem som uppfyller ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och OHSAS 18001 samt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösamordnare.

Förkunskaper

Erfarenhet och grundläggande kunskap av ledningssystem. Du ska ha kunskaper i engelska då delar av kursens dokumentation kan vara på detta språk. Standarderna ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 och OHSAS 18001:2007 skall tas med till kursen, de ingår inte i kursavgiften. Dessa går att beställa från SIS Förlag, tfn 08-555 523 10.

Datum

göteborg, 20 nov 2019 - 22 nov 2019

Pris

17 800 kr exkl. moms

Till toppen