Logo

Riskhantering i samhällsbyggnadsprojekt

2 kursdagar

Att lyfta blicken och tänka efter före. Riskhantering är ett kraftfullt verktyg för att skapa lyckade projekt och goda affärer. Insikt om vad som skulle kunna gå snett används till att utveckla och förfina projektplanen. Kursen syftar till att ge en förståelse för vad riskhantering är och för hur riskhanteringsarbete bedrivs i praktiken. Målet är att du ska få kunskap och motivation att omgående tillämpa riskhantering i ditt vardagliga arbete.

Innehåll i kurs

 • Vad är projektriskhantering? Kopplingen till ISO 31000
 • Varför är projektriskhantering en god idé?
 • Kopplingen mellan risker och möjligheter
 • Riskidentifiering, riskanalys, riskutvärdering, riskbehandling – hur, när, varför?
 • Passion, intuition och analys – hur påverkas vår riskbenägenhet och våra beslut?
 • Att välja ambitionsnivå, vilka fallgropar finns?
 • Kopplingen mellan osäkerhet i kalkyl, riskkostnad och budge

Kursens mål

Att du ska få kunskap och motivation att omgående tillämpa riskhantering i ditt vardagliga arbete.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

Inledning
- Begrepp, processen samt kopplingen mellan risker och 
  möjligheter

Alla organisationer består av människor
- Risktagande såväl som riskbemötande handlar om att fatta beslut.
  Är vi rationella eller styrda av känslor? Passion, intuition och
  analys – drivkraft och fallgropar

Riskidentifiering
- Principer och metoder – vikten av rätt riskformulering

Riskanalys och riskutvärdering
- Prioritering av insatser, projektstyrning, rapportering och trender

Dag 2

Riskbenägenhet och riskkommunikation
- Individuella skillnader, situation och grupppåverkan – att
  kommunicera det osäkra

Att räkna på osäkerhet och risk

- Osäkerhet, riskkostnad – hur förhåller sig dessa till budget och
  prognos?

Riskbehandling: Definiera och följa upp
- Att definiera åtgärder och sedan göra vad man sagt att man ska
  göra.

Att finna lämplig ambitionsnivå
- Optimalt snarare än maximalt

Summering

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Henrik Szentes
Henrik Szentes STRABILITY

Henrik är företagare och forskare fokuserad på projektorganisationer. Henrik är civilingenjör från Chalmers (Väg och vatten) och efter drygt 15 år i olika ledarroller startade han eget konsultbolag inriktat mot riskhantering och projektstyrning. Samtidigt påbörjades doktorandstudier på Luleå Tekniska Universitet på halvtid, och 2016 försvarade Henrik sin doktorsavhandling kring ledarskapsrelaterade spänningar och paradoxer i stora byggprojekt. Henrik är idag en uppskattad föreläsare, moderator och rådgivare.

2 kursdagar 13 400 kr exkl. moms
 • stockholm
 • Start 10 okt 2018, 09:30
 • Slut 11 okt 2018, 16:00
 • Boka

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation. Kostnad för måltider tillkommer med 325 kr/dag. Moms tillkommer.

Allmänna villkor

Vem är kursen för

Du som leder egna projekt, arbetar i en projektorganisation eller sitter med i en projektstyrgrupp eller motsvarande.

Datum

stockholm, 10 okt 2018 - 11 okt 2018

Pris

13 400 kr exkl. moms

Till toppen