Logo

Robust fiber för besiktningsmän

2 kursdagar

Telekombranschen har i ett gemensamt arbete tagit fram anvisningar för robust fiberanläggning – Robust fiber. Anvisningarna beskriver de minimikrav som gäller vid förläggning av fiberoptisk kanalisation, noder, siter och dokumentation av dessa. 

Den här kursen är en vidareutveckling av vår tidigare kurs baserad på branschens återkoppling. Du får en djupare kunskap kring entreprenadbesiktning och de aktiviteter som berör besiktningsmannaskapet.

Fokus i denna kurs ligger på juridiken kring gräventreprenader. Detta vävs sedan ihop med de SKA-krav och den besiktningsmall som används för att säkerställa robustheten för dagens fiberoptiska nät. Efter kursen är du godkänd besiktningsman för gräventreprenader och besiktning av anläggningar byggda enligt anvisningar för Robust fiber.

Innehåll i kurs

 • Genomgång av standardavtal (AB04, ABT06, ABK09)
 • Entreprenadrätt
 • Entreprenadhandlingar
 • Anvisningar Robust Fiber
 • Typer av besiktningar
 • Genomförande
 • Besiktningsmannens ansvar
 • Erfarenhetsutbyte

 

När du vill förlänga ditt godkännande som Robust fiber besiktningsman så bokar du dig på Robust fiber – Personcertifikat Anläggning
Med godkänt provresultat förlänger du godkännandet med 5 år. 

Kursens mål

 • Efter genomgången kurs är deltagaren godkänd besiktningsman för gräventreprenader.
 • Kursdeltagare ska kunna besiktiga enligt de SKA-krav som finns i anvisningarna för Robust fiber.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

Inledning till Entreprenadjuridiken
- Vilka lagar regler och bestämmelser finns det
- Regelhierarki

Lagar som styr en entreprenad
- Avtalslagen
- Köplagen
- Plan- och Bygglagen
- Arbetsmiljölagen

Upphandling
- Upphandlingsformer
- Entreprenadformerna
- Ersättningsformer

Robust fiber
- Anvisning Besiktning

Dag 2

Standardavtal
- AB 04
- ABT  06
- ABK 09

Robust fiber
- Besiktningsmallen

Erfarenhetsutbyte
- Praktiska erfarenheter
- Rättsfall

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Anne Merete Mellemsaether
Anne Merete Mellemsaether Advokatfirman Mellemsaether

Anne Merete Mellemsaether är advokat sedan 2008 och driver numera en egen advokatbyrå i Lund med fem anställda. Advokatbyrån ägnar sig i huvudsak åt affärsjuridik och i synnerhet obeståndsfrågor och fastighets-/entreprenadjuridiska frågor. Anne Merete har under många år undervisat i entreprenadjuridik på yrkeshögskola. På fritiden tycker Anne Merete om att träna och när tid finns åker hon även runt om i världen och dömer boxning.

Jerker Ardnor
Jerker Ardnor Rejlers Sverige

Ingenjör med mer än 20 års arbetserfarenhet från IT och telekom. Jerker har jobbat med projektering, driftsättning, dokumentation, besiktning och projektledning av optofiber sedan 2001. Som konsult för Rejlers har Jerker i sina uppdrag jobbat med både flertalet av de nationella bredbandsleverantörerna såväl som de mindre nätägare. Han har också bedrivit utbildning inom verksamhetsområdet sedan 2013.

Robust fiber

Konceptet Robust fiber

I dagens digitaliserade samhälle är vi alla beroende av att vår uppkoppling till nätet och internet alltid fungerar. Det är därför viktigt att våra fiber- bredbandsnät är robust byggda och klarar störningar och belastningar över tid. Telekombranschen har i ett gemensamt arbete tagit fram anvisningar kring detta och på så sätt skapat en miniminivå på robusthet för våra fiber- och bredbandsnät. Branschen har gett ut anvisningarna, Robust Fiber.

Samarbete

Kursen genomförs i samarbete med Svenska Stadsnätsföreningen (SSNf) inom konceptet Robust fiber.

2 kursdagar 15 900 kr exkl. moms
 • digitalt klassrum
 • Start 28 apr 2020, 09:00
 • Slut 29 apr 2020, 16:00
 • Boka
 • stockholm STF Ingenjörsutbildning
 • Start 26 maj 2020, 09:00
 • Slut 27 maj 2020, 16:00
 • Boka
 • stockholm STF Ingenjörsutbildning
 • Start 27 okt 2020, 09:00
 • Slut 28 okt 2020, 16:00
 • Boka
 • stockholm STF Ingenjörsutbildning
 • Start 24 nov 2020, 09:00
 • Slut 25 nov 2020, 16:00
 • Boka

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation och måltidspaket (lunch och fika). Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

För dig som arbetar med besiktning, beställning, planering, internkontroll, genomförande av fiberoptiska entreprenader eller kommande drift av anläggningen.

Förkunskaper

Deltagare skall vara yrkesmän och certifierade enligt Robust fiber – Personcertifikat Anläggning.

Datum

digitalt klassrum, 28 apr 2020 - 29 apr 2020

stockholm, 26 maj 2020 - 27 maj 2020

stockholm, 27 okt 2020 - 28 okt 2020

stockholm, 24 nov 2020 - 25 nov 2020

Pris

15 900 kr exkl. moms

Till toppen