Logo

Robust fiber preparandkurs - utbildningsbevis anläggning

1 kursdag

En kurs som förbereder kursdeltagaren för att kunna fullfölja kunskapsprov enligt Robust fiber. Utbildningsbeviset visar att innehavaren har en färdighet och kännedom om kraven som beskrivs inom ramen för branschkraven enligt konceptet Robust fiber. 

Innehåll i kurs

 • Fiberanläggningsprojekt
 • En orientering - Nät och noder
 • Förberedelser
 • Kanalisation 
 • Optokablar
 • Trummor
 • Förläggning 
 • Spårbarhet 
 • Anslutning och terminering 
 • Miljö och arbetsmiljö 
 • Förläggningsmetoder 
 • Site och nod 
 • Märkning 
 • Dokumentation 
 • Besiktning

 

Kursens mål

Kursdeltagaren ska efter genomgånget material  ha kunskaper om innehållet i konceptet Robust fiber så att deltagaren kan utföra provet för utbildningsbevis.

Kontakta mig gärna om du har frågor

1 kursdag 3 750 kr exkl. moms
 • stockholm
 • Start 23 jan 2018, 08:00
 • Slut 23 jan 2018, 17:00
 • Boka
 • stockholm
 • Start 20 mar 2018, 08:00
 • Slut 20 mar 2018, 17:00
 • Boka

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation. Kostnad för måltider tillkommer med 275 kr/dag. För prov och utbildningsbevis tillkommer 550kr respektive 600kr. Moms tillkommer.

Allmänna villkor

Vem är kursen för

du som ska arbeta inom fiberanläggning enligt de branschkrav som konceptet Robust fiber fastställer i anvisningar och där utbildningsbevis krävs t.ex. montör, grävare, entreprenad, företagsledare.

Övrig information

Ange Personnummer vid bokningen!

Utbildningsbeviset visar att innehavaren har en färdighet och kännedom om kraven som beskrivs inom ramen för konceptet Robust fiber.
Utbildningsbeviset är giltigt i 5 år från utfärdande.

Datum

stockholm, 23 jan 2018

stockholm, 20 mar 2018

Pris

3 750 kr exkl. moms

Till toppen