Logo

Samhällsviktiga funktioner - sårbarhet och åtgärder

1 kursdag

Det moderna samhället är beroende av elektricitet, internet, telekommunikation och vattenförsörjning. Dessa funktioner är samhällsviktiga och om någon av dem skulle slås ut finns det risk för allvarliga konsekvenser.

Under senare år har ett flertal incidenter inträffat i såväl Sverige som i flera länder i Europa. Incidenterna har i huvudsak drabbat enskilda civila. Vad hade hänt om målet istället varit att slå ut samhällsviktiga funktioner?

Den här temadagen lyfter en rad frågeställningar om vad som måste genomföras för att öka systemens robusthet. Vad skulle kunna inträffa och hur kan vi förhindra de värsta konsekvenserna?

På temadagen lär du dig att förstå kraftsystemens sårbarheter och få exempel på åtgärder som kan göras för att förbättra kraftsystemets robusthet. Du lär dig dessutom hur du utvecklar starkare säkerhetsstrategier och får insikt i hur informationssäkerheten kan stärkas.

Innehåll i kurs

 •  Kraftsystemets sårbarhet
 • IT-säkerhet

Vi erbjuder även en temadag om Smarta elnät den 2 november!

Kursens mål

Att deltagarna ska erhålla inblick i hur samhällsviktiga funktioner fungerar och hur de kan förstärkas i syfte att öka det civila samhällets motståndskraft i händelse av framtida incidenter.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Kursprogram

 • 09.00 Registrering och kaffe
 • 09.30 Kraftsystemets sårbarhet
  - Det svenska elnätet
  - Kraftproduktion
  - Vitala komponenter och reservdelar
  - Vad krävs för att sabotera ett ställverk?
  - Svaga punkter, var skulle riktade angrepp orsaka stor skada?
  - Driftcentraler
  - Konsekvenser för samhällsfunktioner vid längre elavbrott
  - Möjlighet till önätsdrift
  - Reservkraft, hur länge räcker bränslet?
  - Skalskydd och redundans
  - Obekväma scenarier
  - Digitalisering av funktioner, risk för IT-angrepp?
  - Möjliga åtgärder
 • 12.00 Lunch
 • 13.00 IT-säkerhet
  - Fysisk IT-säkerhet
  - Telekommunikation
  - Det svenska fibernätet
  - Serverhallar
  - Spridning av felaktig information
  - Erfarenheter från omvärlden
  - Hur skapar vi robust IT-struktur?
  - E-tjänster
 • 16.00 Temadagen avslutas

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Gustav Lundqvist
Gustav Lundqvist Gustav Lundqvist Elkonsult

Gustav är civilingenjör i energiteknik och utbildad lärare. Gustav arbetar som ingenjör och utbildare för kraftindustrin.

Jimmy Persson
Jimmy Persson Svenska Stadsnätsföreningens service
1 kursdag 4 900 kr exkl. moms
 • stockholm Drottninggatan 71b
 • Start 1 nov 2017, 09:30
 • Slut 1 nov 2017, 16:30
 • Boka

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation. Kostnad för måltider tillkommer med 275 kr/dag. Moms tillkommer.

Allmänna villkor

Vem är kursen för

Beställare och chefer inom kommun och offentlig sektor, ingenjörer, tekniker och chefer på nätbolag, energibolag, IT, telekommunikation och infrastruktur.

Till toppen