Logo

WiFi-projektering

4 kursdagar

På den här kursen får du lära dig att tekniskt planera och praktiskt genomföra en WiFi-projektering. Vi visar dig även hur du gör en platsundersökning för det trådlösa nätverket.

Vidare lär du dig att designa ett RF-nätverk, utvärdera det faktiskt installerade nätverket och göra en relevant bedömning av resultatet. Vi laborerar på Ciscoutrustning. En praktisk kurs som ger dig yrkeskunskap!

Innehåll i kurs

 • Introduktion till nätverksteknik och TCP/IPkommunikation
 • Informationsinsamling och planering för Site Survey
 • Genomföra Site Survey
 • Design av RF-nätverket
 • Utvärdera WLAN-implementeringen

Kursens mål

Efter genomgången kurs ska du kunna utföra föjande aktiviteter för ett högkvalitativt WiFi:

 • Samla in information för att utföra på-platsundersökning
 • Förbereda och planera för en på-platsundersökning
 • Genomföra på-platsundersökning/site survey
 • Utforma RF -nätverket
 • Bedöma utplaceringen av APs för WLAN
 • Kunna bedöma fallgropar i design av WLAN

Kontakta mig gärna om du har frågor

Föreläsare

Martin Kivi Commsec

Program

Dag 1

Samla in information för Site Survey

Identifiera kundkrav, Identifiera krav på platsundersökning för olika branscher och behov, Projektering och design av radiotäckning och klientenheter, Design för inomhus och utomhustäckning, Identifiera lagkrav och föreskrifter samt regleringsfrågor, Identifiera säkerhet och estetiska krav, Projektuppstart, Att genomföra en inledande genomgång av lokaliteterna, Förstå kundens förväntningar på WLAN-installationen, Fastställa att korrekta ritningar finns och att material i konstruktioner stämmer med angivna, Genomgång av verktyg som behövs för att slutföra en påplatsundersökning, Hårdvara för utrullning och Site Survey, Att välja rätt antenntyp för olika radioförhållanden och Site Survey, Logistik och beställning

Dag 2

Genomför Site Survey

Uppskattande av AP antalet och tätheten av APS. Använda ett planeringsverktyg, L1 Site Survey, L2 Site Survey för Data, L2 Site Survey för QoS känslig överföring av Voice och videoprogram, L2 Site Survey för positionering av WLAN-klienter eller RFID-taggar, L2 Site Survey för platsen för installationen,

Dag 3

Design av RF-nätverket

Projektering av hårdvara och annan infrastruktur för WLAN, Kommunicera korrekt information till entreprenörer, Hantera WLAN-design med avseende på roaming-effektivitet och prestanda, Fastställande av WLAN-utrustning och licenser mm, Utforma utomhus nätverk, meshade nätverk, Övervaka och dokumentera installationen av hårdvara, Implementation av WLAN-management

Dag 4

Utvärdera WLAN implementeringen

Verifiera WLAN konfiguration, Verifiera RF täckningsdiagram på plats, Verifiera RF prestanda, Verifiera Meshad prestanda, Presentation av en slutrapport i skrift

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation. Kostnad för måltider tillkommer med 325 kr/dag. Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

 • Nätverkstekniker, nätverksingenjörer, testingenjörer, driftpersonal hos nätoperatörer, supportingenjörer, projektörer och projektledare som tekniskt hanterar plattformar och lösningar och som ska utföra projektering och platsundersökning för WLAN.
 • Dig som behöver veta hur man beställer, säljer, designar, installerar WLAN.

Förkunskaper

Beroende på yrkesprofil rekommenderar vi att du har gått vår grundkurs WiFi-konfigurering, WLAN och eller Radiokommunikation och radioteknik.

Till toppen