Logo

Ytbehandling mot korrosion

2 kursdagar

Dagens fordon och andra konstruktioner består av flera nya material. Samtidigt har ytbehandlingssystemen förändrats. Detta innebär nya möjligheter inom tillverkningsindustrin vad gäller viktreducering, kvalitet, hållfasthet och funktion.


Fel val av material eller ytbehandling kan dock medföra risker för konstruktionen. På kursen går vi igenom moderna tekniker och material för att förhindra korrosion och för tidig nedbrytning. Även standarder och kravsättning behandlas. En lärorik kurs om vad du bör känna till vid hållbar tillverkning och som inköpsansvarig.

Innehåll i kurs

 • Material och materialval
 • Korrosionens grunder
 • Minska korrosion genom att konstruera rätt
 • Korrosionens påverkan genom tillverkningen
 • Föroreningars inverkan på korrosion/nedbrytning
 • Förbehandlingar före ytbehandling
 • Olika typer av metallbeläggningar och deras appliceringsmetoder
 • Val av ytbehandlingssystem, olika typer av färger och deras kvaliteter
 • Standarder, kravsättning och var du kan finna ytterligare information
 • Tillgängliga kontrollutrustningar som kan svara mot dokumentationskrav
 • Deltagarnas egna frågeställningar rörande sin verksamhet

Kursens mål

Målet med Ytbehandling mot korrosion är att du ska få en större förståelse för hur korrosion och nedbrytning kan förebyggas redan på konstruktionsstadiet genom implementering av nya passiveringssystem. Ytbehandling mot korrosion tar upp ett urval av väsentliga EN, ISO, SSG och NACE standarder.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

 • Inledning
 • Material inom tillverkningsindustrin
  – metalliska och polymera
 • Korrosionens grunder
 • Metaller och polymerers nedbrytning
 • Konstruera rätt mot korrosion
 • Definition av miljö för konstruktion
 • Förbehandling före ytbehandling

Dag 2

 • Val av ytbehandling
 • Färger och färgsystem
 • Metallisering
 • Kontrollinstrument med "hands on"
 • Standarder – internationella, nationella och inom företag
 • Diskussion kring deltagarnas egna frågeställningar

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation. Kostnad för måltider tillkommer med 325 kr/dag. Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Dig som arbetar med konstruktion, produktion, kvalitet och kontroll inom tillverkningsindustrin. Den vänder sig även till dig som söker bättre förståelse för kravsättning och kvalitetskrav och är exempelvis tillverkare eller underleverantör till fordonsindustrin.

Till toppen