Logo

Kurser om reläskydd

Reläskydden är en viktig komponent i vårt kraftsystem. Deras uppgift är att övervaka, reagera och ingripa vid feltillstånd i elnätet.

Elnätet förändras och förnyas i takt med att det nya moderna, digitala samhällets krav på leverans och säkerhet ökar. Felbortkopplingssystemet ställs inför nya och komplicerade utmaningar. Nya typer av genereringar där anslutning till nätet sker via kraftelektronik, ger bland annat ändrade förutsättningar för beräkning av felströmmar och inställningar av reläskydden.

Ett väl genomtänkt felbortkopplingssystem och en fungerande selektivplan för anläggningen kommer att få en allt större betydelse för leveranssäkerheten av el till vårt samhälle i framtiden. Det ska även skydda anläggningar och egendom och inte minst, minimera risken för personskador.

Vi kräver att felbortkoppling ska vara tillförlitlig, snabb och selektiv. Ny teknik och ändrade förutsättningar kommer att ställa högre krav på din kompetens för dig som arbetar med felbortkopplingssystem och reläskydd. STF har ett brett utbud av kurser inom reläskydd och felbortkopplingssystem, från introduktionskurs till fördjupande kurser.

relaskydd_schematisk_kursbild.jpg

Hitta utbildning inom Kurser om reläskydd, sök eller filtrera

Ämne

7 utbildningar hittade

Till toppen