Logo

Artikelarkiv

Hälsa på ELSA!

Som en stolt aktör och kompetenspartner i samhällsbyggnadssektorn har vi sett fram emot att få berätta mer om hur vi ytterligare kan bidra till att värna om elsäkerheten i branschen. Vi har under många år haft förmånen att erbjuda ELSA (Elsäkerhet vid arbete) företagsinternt för flera välrenommerade industriföretag. Nu möter STF Ingenjörsutbildning upp marknadens efterfrågan genom att erbjuda en öppen ELSA samt ELSA för elprovplats.

Läs mer

Färre olycksrisker genom att du tar ditt elsäkerhetsansvar

Den som äger en byggnad med en elanläggning har det yttersta ansvaret för att elen i anläggningen är säker och används på rätt sätt. Det gäller oavsett om ägaren är en privatperson eller bolag. Att till exempel inte ha rutiner för att upptäcka trasiga vägguttag i en skola kan få ödesdigra konsekvenser.

Elanläggningar och elapparater är en förutsättning för att vi ska kunna bo bekvämt och verksamheterna fungera. Men elen kan vara riktigt lömsk och elrelaterade olyckor är allt för vanliga. Lagstiftningen kring elfrågor kan dock uppfattas som svårförståelig och omfattande. Därför har vi bett Lars Kilsgård, konsult och tidigare elinspektör på Elsäkerhetsverket samt med god erfarenhet från elbranschen i roller som elektriker till elingenjör, att dela med sig av svaren på vanliga funderingar kring elsäkerhet och elansvar.

Läs mer

Livsviktigt att ha kontroll på elsäkerheten

I dag tar vi till stor del elen för givet och reflekterar inte över vilken farlig produkt vi alla hanterar till vardags. Elanläggningar och elapparater är en förutsättning för att vi ska kunna bo bekvämt och verksamheterna fungera. Men elen kan vara riktigt lömsk och elrelaterade olyckor är allt för vanliga. De kan även orsaka allvarliga konsekvenser för både människor och byggnader.

Mats Jonsson är elsäkerhetsingenjör med 25 års erfarenhet, uppskattad föreläsare och mottagare av elsäkerhetspriset 2018. I den här artikeln svarar på flera vanliga frågor om elsäkerhet utifrån ett fastighetsägarperspektiv.

Läs mer

Har du verkligen koll på elsäkerheten?

För alla som arbetar med fastighetsförvaltning är det viktigt att ha kunskap om Elsäkerhetslagstiftningen. Om det blir fel kan konsekvenserna bli förödande. Samtidigt kan lagstiftningen uppfattas som både omfattande och svårförståelig.

Mats Jonsson är elsäkerhetsingenjör och för sitt engagemang i elsäkerhetsfrågor fick han mottaga Elsäkerhetspriset 2018.  Vi har bett honom reda ut begreppen och dela med sig av den kunskap inom elsäkerhet som han byggt upp under sina mer än 20 år i branschen.

Läs mer

Minska risken för personskador med ökad kunskap om elsäkerhet

Har du tänkt på hur många elektriska saker som du använder under en dag? Alltifrån att du börjar dagen med att ladda mobilen, tända lampan på nattduksbordet och starta kaffebryggaren till att du kanske tar värmen i din bostad för givet. Det är först när något händer eller elen inte fungerar som många av oss reflekterar över den – och vem som egentligen bär ansvaret när en elektrisk anläggning inte fungerar.  

Vi har träffat Lars Kilsgård, elingenjör med mångårig erfarenhet av elsäkerhetsfrågor, för att prata om el och elansvar. Är det du själv eller den som utfört installationen som bär ansvaret? Och kanske viktigast av allt hur du enklast minskar riskerna för personskador. 

Läs mer

Sven Roséns elsäkerhetsövningar räddar liv

På STF Ingenjörsutbildnings övningsanläggning i Bjurfors utmanar Sven Rosén både sig själv, kollegorna och framför allt kursdeltagarna inom både låg- och högspänning. Sven har en gedigen erfarenhet från elbranschen och arbetar kontinuerligt med att vidareutveckla både utbildningsinnehåll och övningsmoment. Säkerheten har som bekant alltid högsta prioritet för alla som arbetar med el. Vad innebär riskhantering? Och hur arbetar instruktörerna och deltagarna kring riskbedömningsfrågorna på plats? Det svarar Sven på i den här intervjun.

Läs mer
Till toppen