Logo

Medlemserbjudande för Sveriges Ingenjörer

sveriges_ingenjorer STF Ingenjörsutbildning är ett helägt dotterbolag till Sveriges Ingenjörer och du som medlem erbjuds därför några värdefulla förmåner. Sveriges Ingenjörer är Sveriges starkaste nätverk för högskoleutbildade ingenjörer med cirka 145 500 medlemmar.

Rabatt på din första delkurs i MBA-programmet

Som medlem i Sveriges Ingenjörer erbjuder vi dig 40% rabatt på din första delkurs i utbildgninen MBA för ingenjörer. Rabatten innebär 11.600kr rabatt när du startar år 1 av utbildningen. Under 2018 kan du välja att starta på en av nedan kurser:

Uppge "rabatt" följt av medlemsnummer i meddelanderutan vid anmälan.

Kostnadsfria kurser för arbetssökande/arbetslösa medlemmar

Arbetslösa medlemmar hos Sveriges Ingenjörer erbjuds kostandsfri kompetensutveckling.

Villkor för erbjudandet är:

  • Den som ansöker ska ha varit yrkesverksam medlem i Sveriges Ingenjörer i minst tre (3) månader.
  • Medlemmen ska vara arbetssökande på heltid och registrerad som arbetssökande hos Sveriges Ingenjörer.
  • Maximalt antal kostnadsfria kursdagar är tre (3) per kalenderår och medlem.
  • Erbjudandet gäller i mån av plats.

Deltagandet är kostnadsfritt för medlemmen. Sveriges Ingenjörer faktureras för kurslitteratur och kost, om lunch, kaffe och middag ingår i kursen.

Medlemmen betalar själv eventuella kostnader för resa och logi. I de kurser där ISO-standarden ingår ska medlemmen själv bekosta själva standarden.

Hur gör man?

Om du är arbetssökande/arbetslös medlem och vill anta erbjudandet anmäler du dig till kurs på vanligt sätt genom hemsidan eller per telefon. I fältet för "Företag" anger du "SI" och ditt medlemsnummer (SI-xxxxxxxx), och som adress anger du din hemadress.

Senast en vecka före kursstart meddelar vi dig om du får plats på kursen.

Att tänka på

Om du har arbetslöshetsersättning måste du meddela Akademikernas a-kassa att du ska gå en kurs, för mer information kontakta Akademikernas a-kassa på telefon 08-412 33 00.
Om du uppbär aktivitetsstöd från Försäkringskassan måste du meddela din handläggare på Arbetsförmedlingen.

*Uppdragsutbildningar görs i samarbete med högskola. Högskolan har bara rättighet att erbjuda uppdragsutbildning till juridisk person vilket innebär att det måste finnas ett företag som bekostar utbildningen.

Till toppen