Föreläsare

Våra föreläsare

STF är mångt och mycket ett nätverksföretag. För att vi ska kunna erbjuda kurser och utbildning som ligger i framkant arbetar vi med föreläsare med de senaste kunskaperna och med en gedigen förankring i näringslivet. Vi har ett unikt nätverk bestående av närmare 2500 föreläsare som är specialister inom sina respektive områden och ofta har framträdande positioner inom näringsliv eller högskola/universitet.

Vi söker föreläsare!

Vi är ständigt intresserarde av att utöka vårt nätverk med intressanta föreläsare för våra kurser och seminarier. Är du föreläsare med kunskap inom ett teknikområde som vi har, eller borde ha, får du gärna höra av dig till oss.

El/IT/Industri/Energi - Klas Palmer
Bygg/Fastighet/Ledarskap - Johan Onno