STF & Sveriges Ingenjörer

STF Ingenjörsutbildning är ett helägt dotterbolag till Sveriges Ingenjörer och du som medlem har därför några värdefulla förmåner. Sveriges Ingenjörer är Sveriges starkaste nätverk för högskoleutbildade ingenjörer med cirka 144 000 medlemmar.
Läs mer på www.sverigesingenjorer.se

 

Erbjudanden till Sveriges Ingenjörers medlemmar

Rabatt på utvalda kurser

Som medlem i Sveriges Ingenjörer erbjuder vi dig 40% rabatt på följande kurser under 2017:

Ny som chef - Det tydliga ledarskapet
Installationssamordning - problemlösaren i byggprojektet

Internet of Things, IoT - sakernas internet
Försäljning, förhandling och dialog 7,5 hp (ingår som en delkurs MBA för ingenjörer)
Ledarskap och organisationsbeteende 7,5 hp (ingår som en delkurs MBA för ingenjörer)


Uppge "rabatt" följt av medlemsnummer i meddelanderutan vid anmälan.

 

Kostnadsfria kurser för arbetssökande/arbetslösa medlemmar

STF Ingenjörsutbildning AB erbjuder arbetslösa medlemmar hos Sveriges Ingenjörer att kostnadsfritt delta i utbildning.

Förmånen gäller hela STF:s kursutbud utom uppdragsutbildningar*.

Villkor för erbjudandet är:
- att den som ansöker ska ha varit yrkesverksam medlem i Sveriges Ingenjörer i minst tre (3) månader.
- att medlemmen ska vara arbetssökande på heltid och registrerad som arbetssökande hos Sveriges Ingenjörer.
- maximalt antal kostnadsfria dagar är tre (3) kursdagar per kalenderår och medlem.
- erbjudandet gäller i mån av plats.

Deltagandet är kostnadsfritt för medlemmen. Sveriges Ingenjörer faktureras för kurslitteratur och kost, om lunch, kaffe och middag ingår i kursen.

Medlemmen betalar själv eventuella kostnader för resa och logi. I de kurser där ISO-standarden ingår ska medlemmen själv bekosta själva standarden.

Hur gör man?

Om du är arbetssökande/arbetslös medlem och vill anta erbjudandet anmäler du dig till kurs på vanligt sätt genom hemsidan eller per telefon. I fältet för "Företag" anger du "SI" och ditt medlemsnummer (SI-xxxxxxxx), och som adress anger du din hemadress.

Senast en vecka före kursstart meddelar vi dig om du får plats på kursen.

Tveka inte! Hittar du någon kurs som ökar din kompetens och ger dig bättre förutsättningar på arbetsmarknaden - skicka då in en anmälan till oss!

Att tänka på

  • Om du har arbetslöshetsersättning måste du meddela Akademikernas a-kassa att du ska gå en kurs, för mer information kontakta Akademikernas a-kassa på telefon 08-412 33 00.
  • Om du uppbär aktivitetsstöd från Försäkringskassan måste du meddela din handläggare på Arbetsförmedlingen.

 

*Uppdragsutbildningar görs i samarbete med högskola. Högskolan har bara rättighet att erbjuda uppdragsutbildning till juridisk person vilket innebär att det måste finnas ett företag som bekostar utbildningen.

 

Ledarskap och organisationsb