Om STF

STF samverkar med näringslivet och vår uppgift är att du ska känna glädje och stolthet när du gått en utbildning hos oss. Det är våra kunders mångfald som gör att vi kan hålla en hög ambitionsnivå och kvalité i det vi gör. STF vill vara den naturliga partnern för dig och ditt företags utveckling. Vår vision är att de utbildningar du gått hos oss ska presenteras med stolthet i ditt CV. Efter genomgången utbildning får du ett diplom eller intyg som ett värdefullt bevis på din kunskapsnivå.

Kurser och seminarier

Vår huvudprodukt är öppna/företagsinterna kurser och seminarier på 1-3 dagar. Förutom kunskapsöverföringen mellan föreläsare och kursdeltagare erbjuder STF en mötesplats där kursdeltagarna träffas och utbyter erfarenheter med kollegor i andra företag och branscher.

Vi erbjuder även företagsanpassade kurser och längre utbildningsflöden som tas fram och genomförs i samarbete med våra kunder.

80 år av historia - Vi kan det här!

På 1930-talet startade Teknologföreningen den kursverksamhet som STF Ingenjörsutbildning AB idag för vidare. Kurserna rörde sig i huvudsak på områden i stark teknisk utveckling, hjälpvetenskaper som hade fått praktisk tillämpning eller områden som hade varit försummande i ingenjörsutbildningen. Syftet var att öka ingenjörernas samhällssyn, ge dem ökad kontaktyta med omvärlden, aktualisera deras yrkeskunskap och göra den värdefullare.

STF Ingenjörsutbildning AB är ett helägt dotterbolag till Sveriges Ingenjörer. Till Sveriges Ingenjörer.

en belöning eller en del av en förmån.
Verkligheten idag är att utbildning är en
förutsättning för att klara den allt hårdare
konkurrensen. Nya affärsidéer och
verksamhetsutveckling kommer inte av sig själv.
Kompetensutveckling är även nödvändigt för
att ditt företag löpande ska kunna erbjuda nya
tjänster och produkter. Utbildning är den enskilt
viktigaste förutsättningen du som medarbetare
behöver för att kunna vara med och bidra till
teknikutveckling och innovationer.
På de följande sidorna har vi sammanställt
utbildningar som gör dig konkurrenskraftig på
en allt tuffare marknad. STF ser fram emot att
få välkomna dig och eller andra representanter
från ditt företag på våra utbildningar.

Våra medarbetare

På STF arbetar ca 30 fast anställda medarbetare med att genomföra och utveckla vårt utbud av kurser och seminarier. För att ligga i framkant är det viktigt att vi kontinuerligt bevakar våra respektive utbildningsområden och att vi har ett nära samarbete med näringsliv och branschorganisationer.

Dotterbolag BFAB

Läs mer här

STFs styrelse

Ledamöter

Hans Bergenheim, ordförande, Göteborg
Mia Bigelius; Sundbyberg
Göran Engström, Göteborg
Carl-Gustaf Leinar, Stockholm
Campell Peacock, Stockholm

Rickard Wallgren, Arbetstagarrepresentant (Akademikerklubben)
Gunilla Ahrnfeldt, Arbetstagarrepresentant (Unionen - STF)

STF affärsidé

STF Ingenjörsutbildning skall erbjuda marknadens bästa basutbud inom valda områden. Baserade på marknadens högt ställda krav, vår egen kompetens och våra kunders egen utveckling. Vi skall dessutom erbjuda spetskompetens till ingenjörer.

Ett väsentligt led i vår strävan att leva upp till vår affärsidé är att STFs organisation har en självdrivande kvalitetsprocess som möjliggör att vi ständigt söker och uppfyller kundens förväntningar.

STF är auktoriserad medlem i SAUF Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag samt certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2000, vilket innebär att vi kvalitetssäkrat våra rutiner och processer i utbildningsverksamheten.

STF Kvalitetspolicy

Du som kund står alltid i fokus. I all vår verksamhet eftersträvar vi att du som kund är nöjd genom att vi gör rätt saker på rätt sätt och levererar i rätt tid. Kvalitetsansvaret delas av samtliga medarbetare och genom aktiv och engagerad medverkan i förbättringsarbetet.