Logo

För Geomatikk är säkerheten affären

Hos Geomatikk prioriteras säkerheten framför allt. Som ett led i det kontinuerliga säkerhetsarbetet har Geomatikk nyligen vidareutbildat alla tekniker genom eLearningutbildningarna Ljusbågsfaror och Tillträde till elektrisk anläggning. ”Säkerheten är affären” säger linjechefen Natalie Nystedt med eftertryck när vi träffar henne för att prata just säkerhet och den flexibilitet hon och hennes kollegor upplevt när de säkerhetsutbildat sig på distans.

imagey7u8.png

Natalie Nystedt

Vad erbjuder Geomatikk?

– På Geomatikk arbetar vi i huvudsak med ledningsanvisning, men även dokumentation och inmätning. Vi brukar säga att våra tjänster skapar nytta för nätägare, kommuner, entreprenörer och samhället i stort.

Vad ingår i din roll som linjechef?

– Från början jobbade jag med att ta hand om elförsörjning till kontaktnätet på järnvägen. Jag har sedan vuxit i min roll och idag arbetar jag med elsäkerhetsfrågor, hur vi ska arbeta med kompetens kring det och hur kunskap inom företaget matchar nätägarnas krav. Jag arbetar även lite med arbetsmiljöfrågor.

Hur arbetar Geomatikk med säkerhetsfrågor?

– Säkerheten hos oss prioriteras jättehögt! Vår HSSEQ-organisation*, som jag själv också är delaktig i, arbetar kontinuerligt med hur vi efterföljer och uppdaterar säkerhetsarbetet. Vi ser hela tiden till att medarbetarna är utrustade med rätt utbildning, utrustning och information.

Varför är säkerhetsfrågor så viktigt för er organisation?

– Vi vill ha kunskap och förutsättningar för att veta hur vi ska hantera olika risker. Eftersom vi jobbar med infrastrukturer som tillhör olika nätägare ställer de med all rätt höga krav på oss. Dessutom handlar det om att ha rätt verktyg och att hålla informationen ständigt levande för att undvika olyckor. Alla har rätt att komma hem oskadda efter en arbetsdag och vi är mycket måna om att även långsiktigt behålla vår trygga och säkra företagskultur.

Vad var det som gjorde att valet föll på STF Ingenjörsutbildning som utbildningsleverantör?

– Kraven från nätägarna blir allt högre och det medför att kunskapskraven på personalen blir högre. Därför måste vi hela tiden hänga med och uppdatera våra kunskaper. Tidigare har vi köpt utbildningar av STF inom bl.a. högspänningsinstallationer och jordningssystem och är mycket nöjda med er som leverantör. Utöver det behövde vi pedagogiska utbildningar som våra medarbetare kan utföra på distans, med tanke på läget under pandemin. STF Ingenjörsutbildnings digitala utbud passade oss perfekt.

Vad har kollegorna tyckt om eLearningutbildningarna?

– Mina kollegor har uttryckt att de tycker att utbildningarna är väldigt bra och pedagogiska. Informationen är tydlig och bra, uppläsarrösten är behaglig att lyssna till och hela upplägget är jättebra! Utbildningarna har matchat våra förväntningar väl och vi har känt att vi fått en bra kunskap om ämnena.

Vilka är fördelarna med digitala utbildningar?

– Det digitala upplägget passar vår organisation väldigt bra eftersom våra teknikers arbetsdagar ser så olika ut, beroende på arbetsordnarna. Vi har såklart en intern tidsram för när kurserna senast ska vara utförda. Men utifrån den tidsramen är det väldigt flexibelt var och när man önskar genomföra kursen.

Avslutningsvis, vad är det bästa med att jobba på Geomatikk?

– Att jag till stor del kan påverka mitt arbete kombinerat med en god stöttning uppifrån och riktigt bra kollegor runtomkring mig. Här har jag förutsättningar till att ofta ha en mycket bra arbetsdag! Skulle något ändå kännas osäkert av någon anledning är det inga problem att få det stödet som behövs. Dessutom har vi en stark samlad kompetens på företaget inom både el, järnväg och väg.

* HSSEQ = Health Safety Security Environment and Quality


STF Ingenjörsutbildning har ett brett utbud av elsäkerhetskurser för medarbetare inom elproduktion och eldistibution. eLearningutbildningarna Ljusbågsfaror och Tillträde till elektrisk anläggning erbjuds i samarbete med Trainor, den största digitala utbildningsleverantören inom elsäkerhet i Norge. Med en licens kan du smidigt genomföra utbildningen på den tid och plats som passar dig bäst.

Till toppen