Logo

Bygg kompetensen med oss.

Besök också gärna vårt systerföretag STF för kurser inom el-produktion, el-distribution, industriteknik samt fiber, nätverk & telekom.

Vi ställer inte in – vi ställer om

Med anledning av Covid-19 kan vi på BFAB inte genomföra alla våra kurser och utbildningar på samma sätt som förut.

Vi arbetar för fullt för att ställa om vårens kurser som har förutsättning att genomföras i digitalt klassrum. Är kursen inte genomförbar vid planerat tillfälle hittar vi nya utbildningstillfällen längre fram. För företagsinterna utbildningar för vi dialog med dig som beställare och fattar beslut utifrån de förutsättningar som finns.

Den riskbedömning vi gör för varje enskilt utbildningstillfälle grundar sig på Folkhälsomyndighetens riktlinjer och bedömningsmall som du hittar här.

Läs mer

Jag vill gå en kurs inom

Så säger våra kunder om oss

Ia Odell Balkeståhl
Ia Odell Balkeståhl Projektledare, Bällstaudde Projektutveckling AB

"Det var en fantastisk kurs som gett mig rätt kompetens i mitt arbete som projektledare." Diplomerad Byggprojektledare 

John Söderquist
John Söderquist Projektledare Bostadsutveckling, Uppsalahem AB

"Mycket engagerade, entusiasmerande och kunniga föreläsare som på ett pedagogiskt och strukturerat sätt gick igenom entreprenadjuridikens olika delar. Väldigt bra med verklighetsbaserade gruppuppgifter som gjorde att vi deltagare fick tänka mycket själva och diskutera kring olika fall."'
Entreprenadjuridik för projektering, anbud, upphandling och byggande

Anna Nordholm
Anna Nordholm Bostadsförvaltare, Fastighets AB LE Lundberg

"Jag tycker att kursen verkligen lyckats fånga in alla grundläggande och viktiga områden som man som förvaltare stöter på. Jag har även skapat mig ett nytt nätverk med alla kursdeltagare." Diplomerad fastighetsförvaltare

Välkommen till oss

BFAB står för Bygg- och fastighetsbranschens fortbildningsinstitut AB. Vi har utbildat yrkesverksamma inom bygg- och fastighetsbranschen sedan 1985 och erbjuder kurser inom bland annat fastighetsekonomi, fastighetsförvaltning, entreprenad- och hyresjuridik, byggprojektledning, installationer, miljöinventering och ledarskap. Sedan juni 2018 ingår BFAB i Fasticonkoncernen, vilket gör oss till fastighetsbranschens starkaste kompetenspartner. BFAB finns i Stockholm, Göteborg och Malmö och hjälper kunder över hela Sverige.

Vi erbjuder grund- och fördjupningskurser, diplomprogram, seminarier och temadagar samt kompetensavtal och utbildningspaket, skräddarsydda för företag. Hur ert behov än ser ut kommer ni mötas av gedigen erfarenhet, kvalitetsmedvetenhet, ett brett nätverk – och ett stort engagemang! 

Företagsanpassad utbildning

Är ni fler på företaget som behöver kompetensutveckling? Vi erbjuder både grupprabatter på våra öppna utbildningar och specialanpassar olika kompetenslösningar för både större och mindre organisationer. Vi hjälper er hela vägen från planering till utvärdering, från Nord till Syd.

För mer information kontakta någon av våra kundansvariga eller skicka ett mail till info@bfab.se så återkommer vi!

Nytt från oss

"Nätverkandet är minst lika viktigt som utbildningsinnehållet”

Fredrik Renå har en gedigen fastighetsbakgrund. I snart 10 år har han arbetat som fastighetsekonom och förvaltare. I maj tillträder han sin nya tjänst som regionchef för Catena i Malmö. 2018 gick Fredrik Diplomerad fastighetsförvaltare, en utbildning som gav honom nya perspektiv på förvaltning och ett stort nätverk.

Läs mer

Kom igen nu förvaltare och lär av varandra

Hur kan det komma sig att fel får upprepas i en bransch som egentligen har kunskapen? Borde vi inte kunna göra erfarenheter och lärdomar publika? Tänk om man skulle lyssna på dem som bor i och använder våra hus, för att sedan ta med sig lärdomarna när man bygger om eller konstruerar nya.

Läs mer

Handen på hjärtat – har du den tekniska kollen?

Hur kan det komma sig att förvaltare kanske enbart har nycklar, knappt en adress, till ett nytt bestånd som ska förvaltas? Hur kan det komma sig att överlämningar kan vara så bristfälliga att man efter ett halvår upptäcker att tidigare förvaltning redan investerat i en anläggning för värmeåtervinning – men som man inte visste om att man hade?

Läs mer
Till toppen