Logo

Rikshem satsar på energieffektivisering

Rikshem energieffektiviserig

För att höja kompetensen inom energieffektivisering och möta de utmaningar som en föränderlig marknad innebär har Rikshem inlett en större utbildningssatsning. Med en vision om att skapa en helhetssyn och öka medvetenheten kring energifrågor inom organisationen erbjöds samtliga roller inom förvaltning och projekt att gå utbildningen grundläggande energioptimering. En satsning som tagits emot med stort engagemang.

Från kunskapsbehov till kvitto på kompetenslyft

Fastighetsbolaget Rikshem ägs av Fjärde AP-fonden och AMF Tjänstepension AB. Energieffektivisering är ett viktigt fokusområde för bolaget. Med en portfölj av cirka 30 000 bostäder och samhällsfastigheter till ett värde av omkring 60 miljarder har Rikshem ett stort förvaltningsuppdrag som kräver en bred kompetens - och bolaget har särskilt sett till att investera i kompetensutveckling för sina medarbetare.

Från vänster: Daniel Östman, Petter Brenna, Hanna Stephens

Från vänster: Daniel Östman, Petter Brenna, Hanna Stephens

Rikshem har sedan tidigare investerat starkt i energi- och teknikutveckling. 2019 ökade bolaget takten gällande energiinvesteringar och nu var de redo för nästa steg. Med en god tillväxt kombinerat med en ökad medvetenhet om energifrågor inom hela organisationen var det dags att höja kompetensen genom en omfattande utbildningssatsning.

– Vi såg ett behov av att öka förståelsen och kunskapen inom energifrågorna för att skapa ett gemensamt engagemang inom bolaget, säger Daniel Östman, chef för energi och teknikutveckling inom bolaget.

Rikshems framgångsväg: en gemensam kunskapsgrund

Initiativet leddes av ett dedikerat team, där Daniel tillsammans med Hanna Stephens, HR Partner Utbildning, Petter Brenna, chef för fastighetsteknikerna i Uppsala samt Petters kollega Kim Eriksson, chef fastighetsservice, spelade centrala roller. Tillsammans identifierade de behovet av kompetensutveckling och inledde samarbetet med BFAB för att förverkliga visionen.

– Målet var att skapa en gemensam grundnivå. Ju fler ute i organisationen som har kännedom om energieffektivisering, desto fler kan också vara med och bidra. Oavsett tidigare kunskaper har alla sagt att de fått med sig nya tankar eller insikter från kursen, säger Petter.

En kurs skapad för att växa tillsammans

Utbildningen riktades till Rikshems samtliga 13 orter. Huvudsakligen hölls ett utbildningstillfälle per ort. Hanna lägger till att alla yrkesroller har blivit erbjudna att delta, men kursen var obligatorisk för förvaltare, chefer och fastighetstekniker. Det interna gensvaret har varit mycket positivt.

Daniel fyller i att de ville skapa en utbildning som var både bred och bolagsövergripande. På så sätt skapades en kurs där även stödfunktioner utan större förkunskaper kunde ta till sig av innehållet och se hur även de kan bidra framöver. En viktig del för att gemensamt skapa en bild av var behov för olika insatser behövs.

Engagerade medarbetare ser fram emot fortsatt framgångsresa

Satsningen har varit en succé, enligt både Petter och Daniel. Den ökade förståelsen och engagemanget inom organisationen har öppnat flera dörrar för framtida insatser. Nu överväger teamet bakom idén till kursen nästa steg. Det lutar åt en mer praktiskt inriktad utbildning för att följa upp den grundläggande teorin.

– Bolagsövergripande har vi fått många frågor om nästa steg. Våra kollegor visar ett stort engagemang för att utvecklas mer inom området. Det känns kul att alla kan och vill vara med och bidra. Energikostnader är en stor kostnadspost för oss som fastighetsbolag, men även en av de poster vi har störst möjlighet att påverka, vilket även bidrar till en mer hållbar värld. Så det spelar verkligen stor roll att bredda kunskapen inom ämnet, säger Daniel.

Genom att investera i sina medarbetare har de byggt en bättre grund för framtidens hållbarhet.

– Vi kommer inte släppa detta! Vår plan är att jobba aktivt för att göra mer besparingar och ytterligare vidareutveckla kunskapen bland våra kollegor, lovar Petter.


Strålande recensioner från Rikshems medarbetare

”Lärorikt från grunden. Även en drifttekniker med 23 år på nacken lärde sig något nytt! Bra!”

”Väldigt bra att samma utbildning hålls på flera orter så att vi hjälpas åt att ta frågor vidare.”

”Utbildningen översteg mina förväntningar. Mycket intressant och pedagogiskt även för mig som normalt inte hanterar denna typ av frågeställningar.”

”(…) Det behövdes inte mycket förkunskaper för att man skulle hänga med och förstå utbildningen. Lättfattligt och pedagogiskt utan krångliga facktermer.”

”Jag hade velat ha en Willy på kontoret.” (BFAB:s föreläsare Willy Ociansson höll i kurstillfällena, reds. anm.).

”Willy har förmågan att förklara på ett lättfattligt sätt så att alla förstår!”

”Willy är helt fantastiskt. Han kan trollbinda en till att bli intresserad och lyssna. Energi och drift kan annars bli för stort och verka komplicerat. (…) Otroligt duktigt!”


Rikshem arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och hållbar arbetsplats. Med en arbetsplatskultur som präglas av engagemang, utveckling och möjligheten att göra skillnad i samhället är kompetensutveckling en av flera viktiga delar.

Är din organisation också intresserad av att hitta struktur och samarbete kring kompetensutveckling? Kontakta Lillemor Runesson, utbildningsansvarig, på lillemor.runesson@bfab.se alt. 073-600 92 03.

Till toppen