Logo
BFAB stärker kompetensen inom bygg- och fastighetsbranschen

BFAB stärker kompetensen inom bygg- och fastighetsbranschen

BFAB utbildar framgångsrikt yrkesverksamma inom bygg- och fastighetsbranschen. Det har vi gjort sedan 1985 och vi erbjuder både öppna utbildningar och unika kompetenslösningar som skapas utifrån kundernas specifika behov.

Våra föreläsare är alla specialister med gedigen erfarenhet och stark förankring i näringslivet.

BFAB levererar lärande i många olika former, såväl fysiskt som digitalt och vi utvecklar våra utbildningar kontinuerligt.

Bolaget drivs i kommission med STF Ingenjörsutbildning och är en del av Presto, Europas ledande aktör med ett heltäckande erbjudande inom brandskydd, första hjälpen och säkerhetsutbildning. Vi hjälper kunder över hela Sverige att stärka kompetens, säkerhet och konkurrenskraft.

Ackrediterat testcenter FAVAL

Ackrediterat testcenter FAVAL

Vi på BFAB är ett ackrediterat testcenter för FAVAL och erbjuder validering mot intyg och certifiering för yrkesrollerna: Fastighetsförvaltare, Fastighetsingenjör, Fastighetsskötare, Fastighetstekniker och Fastighetsvärd.

Läs mer om vårt FAVAL-erbjudande

Kompetens till ID06 Kompetensdatabas

Kompetens till ID06 Kompetensdatabas

BFAB är ackrediterade av ID06 AB för att registrera kompetens i ID06 Kompetensdatabas efter genomförd utbildning.

Med kvalitet som signum

Med kvalitet som signum

BFAB är ett auktoriserat utbildningsbolag via Almega Utbildningsföretagen och uppfyller högt ställda krav på specifika kvalitetskriterier. Auktorisationen är en garanti för kvalitet och etik samtidigt som den skapar trygghet för dig som vill gå eller köpa en utbildning.

Se vårt certifikat utfärdat av Almega här

Utvärderingar och kvalitativt samarbete

Utvärderingar och kvalitativt samarbete

Våra kursdeltagare ger oss kontinuerligt höga betyg vad gäller vår leverans. En förväntan vi självklart eftersträvar att uppfylla även framöver. För gemensamma utvärderingar vad avser såväl kunskapsinnehåll som metodik och effekt i organisationen har BFAB också regelbundna avstämningsmöten med utsedda kontaktpersoner hos kund enligt beslutad periodicitet samt skickar ut en beställarutvärdering efter genomförda företagsinterna leveranser.

BFAB har en övergripande deltagarnöjdhet om 4,5 på en 5-gradig skala och en Net Promoter Score hos våra beställare på 70.

Med säkerhet i fokus

Med säkerhet i fokus

Presto har förvärvat BFAB & STF. Genom förvärvet stärker prestokoncernen sin position på marknaden inom utbildningar för en tryggare arbetsmiljö. Bolaget fortsätter sin tillväxtresa, med fokus på att rädda liv genom ökad kunskap, rådgivning och innovativa produkter.

Läs mer om förvärvet

Välkommen till oss!

Till toppen