Logo

Integritetspolicy


Vi på STF Ingenjörsutbildning och BFAB värnar om våra kunder, vilket innebär att vi alltid ser till att samla in personlig information ansvarsfullt med hänsyn till din integritet. Det är viktigt för oss att du får reda på vilken information vi samlar in om dig samt vår hantering av dina personuppgifter.

För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster, som till exempel våra utbildningar och nyhetsbrev, behöver vi samla in viss personlig information.

Vi följer naturligtvis EUs förordning 2016/679 (GDPR) i samband med hantering av dina personuppgifter.

Vem är personppgiftsansvarig?

STF Ingenjörsutbildning AB är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter i vårt register. Du kan kontakta oss på info@stf.se, telefon 08-586 386 00 eller STF Ingenjörsutbildning, Box 1080, 101 39 Stockholm. 

Vilka personuppgifter sparar vi?

Vi använder oss i första hand av intresseavvägning som rättslig grund för registrering av dina personuppgifter. Det sker i samband med bokning av kurs och nyhetsbrev. Efter avslutad kurs sparar vi dina personuppgifter, dels för att kunna vara behjälplig med kursintyg över tid och dels till vår marknadsföring.

De personuppgifter som vi behandlar är:

  • E-postadress i samband med beställning av nyhetsbrev från oss
  • Namn, epost, telefonnummer, adress till arbete, titel, befattning, intresseområden, köphistorik och kostavvikelse vid kursanmälan
  • Personnummer i samband med certifiering eller andra intyg där det krävs personnummer

Ändamål för behandling och vem har tillgång till dina uppgifter?

Vi samlar in de personuppgifter vi behöver för att hantera den kundrelation vi har med våra kunder. Vi använder din personuppgifter enbart för internt bruk om det inte tydligt framgår annat. Undantag från internt bruk är vid externa certifieringar eller intyg som andra utfärdar eller där vi intygar den utbildning du gått hos oss.

I de fall hantering av personuppgifter sker hos extern leverantör tecknar vi biträdesavtal med dessa som säkerställer att personuppgifterna hanteras säkert och inte sprids.

Dina personuppgifter används:

  • I samband med kursanmälan, genomförandet och efterbehandling av kurs
  • Vid utskick om aktuella kurser. Urvalet sker genom tidigare köp eller prenumeration av nyhetsbrev

 

Vi spar våra kunders utbildningshistorik även efter avslutad kurs så att du kan återkomma ifall du tappat bort ett intyg eller vill få ut vilka kurser du gått hos oss. Däremot rensar vi i vårt register regelbundet så att vi bara spar relevanta personuppgifter.

Lagkrav

Behandling av dina personuppgifter kan slutligen också komma att ske för att vi ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar.

Vilka är dina rättigheter?

Är du registrerad hos oss har du rätt att:

  • Få ut de personuppgifter vi har registrerade på dig
  • Få felaktiga personuppgifter rättade
  • Rätt till begränsning av användning av dina personuppgifter
  • Få dataportabilitet av dina personuppgifter

 

Den som anser att ett företag bryter mot Personuppgiftlagen - GDPR eller annan integritetslagstiftning kan vända sig till Datainspektionen. Läs mer på Datainspektionen.se.

Till toppen