Logo
BFAB
Box 1080, 101 39 Stockholm
  • Besöksadress Stockholm: Kungsbroplan 3A
  • Besöksadress Göteborg: Lilla Torget 4
  • Besöksadress Malmö: Kungsgatan 6
  • Telefon: 08-586 386 00
  • E-post: info@bfab.se
Har du några frågor, synpunkter eller funderingar?
Har du några frågor, synpunkter eller funderingar?
Fältet är obligatoriskt
Felaktig e-postadress!
Fältet är obligatoriskt
Fältet är obligatoriskt
Felaktig e-postadress!
Fältet är obligatoriskt

Team Bygg & Fastighet

Lillemor  Runesson
Lillemor Runesson Utbildningsansvarig Fastighet
Göran Näslund
Göran Näslund Utbildningsansvarig Fastighetsdrift & Testledare FAVAL
Jessica Andersson
Jessica Andersson Utbildningsansvarig Fastighet Väst
Susanne Svensson
Susanne Svensson Utbildningsansvarig Fastighet Syd
Gunilla Ahrnfeldt
Gunilla Ahrnfeldt Utbildningsansvarig Bygg & Utbildningskoordinator
Michael Österberg
Michael Österberg Projektledare Fastighet & Testledare FAVAL
Alice Körnung
Alice Körnung Utbildningskoordinator

Team El & Energi

Marie-Louise Wesslén
Marie-Louise Wesslén Utbildningsansvarig El & Energi
Andreas  Carlsson
Andreas Carlsson Utbildningsansvarig El & Industri
Sven Rosén
Sven Rosén Projekt- och kursledare AMS
Örjan Andersson
Örjan Andersson Utbildningskoordinator

Ledning

Frida Palmgren
Frida Palmgren VD STF Ingenjörsutbildning & BFAB
Karin Stening
Karin Stening Administrativ chef
Till toppen