Logo
BFAB
Box 1080, 101 39 Stockholm
Har du några frågor, synpunkter eller funderingar?
Har du några frågor, synpunkter eller funderingar?
Fältet är obligatoriskt
Felaktig e-postadress!
Fältet är obligatoriskt
Fältet är obligatoriskt
Felaktig e-postadress!
Fältet är obligatoriskt

Försäljning och Marknad

Lillemor  Runesson
Lillemor Runesson Kundansvarig Fastighet
Göran Näslund
Göran Näslund Kundansvarig Fastighetsdrift
Jessica Andersson
Jessica Andersson Kundansvarig Fastighet Väst
Susanne Svensson
Susanne Svensson Kundansvarig Fastighet Syd
Gunilla Ahrnfeldt
Gunilla Ahrnfeldt Kundansvarig Bygg
Karin  Stening
Karin Stening Kundansvarig Bygg
Andreas  Carlsson
Andreas Carlsson Kundansvarig El & Industri
Marie-Louise Wesslén
Marie-Louise Wesslén Kundansvarig El & Energi
Martin Rawet
Martin Rawet Kundansvarig Fiber, Nätverk & Telekom
Marita Wallin
Marita Wallin Marknadskommunikatör
Hanna Chemnitz
Hanna Chemnitz Marknadskommunikatör

Affärs- och verksamhetsstöd

Anna  Granholm Thorén
Anna Granholm Thorén Utbildningskoordinator
Homa  Rad
Homa Rad Utbildningskoordinator
Lotta Holmgren
Lotta Holmgren Utbildningskoordinator
Marie André
Marie André Utbildningskoordinator
Gunilla Ahrnfeldt
Gunilla Ahrnfeldt Utbildningskoordinator
Karin Stening
Karin Stening Chef Affärs- och veksamhetsstöd

Produkt och utveckling

Per Möller
Per Möller Digital Producent/Manusförfattare
Louise Ståhlberg
Louise Ståhlberg Digital Producent/Media Designer
Rickard Wallgren
Rickard Wallgren Produktansvarig/Ansvarig Blended Learning
Michael Österberg
Michael Österberg Produktansvarig/Testledare FAVAL
Sven Rosén
Sven Rosén Kursledare
Kenth Ryeskog
Kenth Ryeskog Kursledare
Lars Kilsgård
Lars Kilsgård Kursledare
Susanne Svensson
Susanne Svensson Kursledare
Jessica Bergmark
Jessica Bergmark Chef Produkt och utveckling

Ledning

Frida Palmgren
Frida Palmgren Vd BFAB & STF Ingenjörsutbildning
Karin Stening
Karin Stening Chef Affärs- och veksamhetsstöd
Jessica Bergmark
Jessica Bergmark Chef Produkt och utveckling
Marie Nilsson
Marie Nilsson Ekonomichef
Till toppen