Logo

Fastighetsteknik

Fastigheter idag har fascinerande men avancerade tekniska system. Det är viktigt att hålla sig välinformerad och uppdaterad kring de tekniska aspekterna av drift och underhåll. Gör du ditt jobb rätt bidrar du positivt till människors hälsa och miljö, såväl som till att mål för ekonomi och kundnöjdhet uppnås. För den som breddar sin kompetens inom fastighetsteknik finns det lysande förutsättningar för framtida anställningar, eller att bidra med nödvändig och nyttig teknisk kompetens för den arbetsplats du verkar i.

Kurser i fastighetsteknik – online eller i klassrum

Hos oss kan du välja att gå en kurs online, det är bekvämt och du avgör själv i vilken miljö du vill studera. Eller så genomför du kursen på plats i ett fysiskt klassrum. Som teknisk förvaltare har du ofta hand om tekniska projekt som syftar till att förbättra fastigheten eller boendet. Det finns en stor efterfrågan på kompetenta medarbetare som studerat ämnen inom teknisk förvaltning.​

Våra kurser och utbildningar inom fastighetsteknik


Hos oss hittar du kurser som:

  • Fastighetsteknik för förvaltare och fastighetsägare – I den här kursen får du grundläggande kunskaper om den tekniska driften av fastigheter. Vi berör tekniska aspekter som värmesystem, hissar och klimatskal. Kursen kräver inga tidigare kunskaper om fastighetsteknik. Ges på plats i klassrum, eller på den plats du väljer att sitta på när du deltar online i det digitala klassrummet.
  • Miljöinventering av byggnader – En utbildning för dig som vill lära dig att genomföra miljöinventeringar i fastigheter. Kanske jobbar du som fastighetsförvaltare, eller är förvaltningsentreprenör? Några moment vi går igenom är miljöpåverkan från fastigheter byggda under olika tidsperioder och hur fukt påverkar byggnaders inomhusmiljö. Välj att gå kursen online eller i klassrummet i Stockholm.
  • Teknisk grundkompetens för fastighetsförvaltare – En kurs för dig som idag arbetar som fastighetsförvaltare och behöver bygga på din tekniska kompetens inom bygg- och fastighetsteknik, värme och ventilation samt elsäkerhet. Efter denna utbildning känner du dig säkrare i dina beslut och diskussioner med entreprenörer och den drifttekniska personalen. Kursen ges på plats i fysiskt klassrum.


Välkommen att läsa vidare i vårt stora kursutbud inom teknisk förvaltning för fastighetsförvaltare! Har du frågor om våra kurser och utbildningar inom områden som rör juridik och fastigheter? Välkommen att kontakta oss på BFAB – vi hjälper dig vidare!​​

Hitta utbildning inom Fastighetsteknik, sök eller filtrera

Ämne

8 utbildningar hittade

Till toppen