Kursens mål

Målet med kursen är att lära sig upptäcka eventuella skador tidigt, veta vad man ska titta på och hur man själv kan åtgärda.

Innehåll i kurs

  • Regelverk – krav
  • Fuktteori
  • Fuktbelastningar
  • Skador – hur ska de hanteras och hur undviks de?
  • Mätteknik och tolkningar.