Kursens mål

Du får övergripande tekniska kunskaper och en förståelse för hur fastighetens åldrande påverkar förvaltningen över tid. Efter denna utbildning känner du dig säkrare i dina beslut och diskussioner med entreprenörer och den drifttekniska personalen.

Innehåll i kurs

  • Olika byggnadstekniker för fastighetens isolering
  • Fastighetens hållfasthet vid olika belastningar
  • Inomhusklimat, värme och ventilation
  • VVS - Värme, vatten och sanitet
  • Boverkets Byggregler samt andra myndighetskrav
  • Elsäkerhet
  • Nya elsäkerhetslagen
  • Vad är en underhållsplan och vad använder vi den till?