Logo

Bättre beslut med ökad teknisk kompetens

Åsa Zacharoff

Dyrt. Riktigt dyrt. Eller i värsta fall att någon blir sjuk eller skadad. Det är några konsekvenser som kan bli verklighet på grund av okunskap. Men genom att bredda sina kunskaper inom bl.a. underhållsplanering, elsäkerhet och fastighetsteknik får man en bra grund och utökad kompetens för att arbeta smart och proaktivt med ett långsiktigt helhetsperspektiv. Det insåg Åsa Zacharoff, fastighetsansvarig på Alingsås kommun, när hon beslutade sig för att gå utbildningen Teknisk grundkompetens för fastighetsförvaltare

Ökad kunskap leder till snabbare beslutsfattande

Åsa menar att genom ökad kunskap går beslutsfattandet snabbare. Efter att ha investerat sin tid till förmån för fortbildning upplever Åsa att hon blivit en bättre beställare då hon nu kan göra tydligare och mer precisa beställningar.

– Nu kan jag tydligare beskriva vad jag vill ha, behöver och hur det fungerar. Jag kan också på ett mer kvalificerat och effektivt sätt diskutera tekniska lösningar. Genom att ha mer kunskap blir kommunikationen och problemlösningsförmågan bättre och tydligare.

Att fylla sina tekniska kunskapsluckor kan också handla om att utveckla sin förmåga att kunna koppla ihop olika kunskapsdelar inom de olika fälten. Vissa åtgärder inom de byggrelaterade delarna inom fastighetsförvaltningen kan t.ex. påverka ventilationen.

– Det känns bra att ha bättre kunskap kring hur de olika områden påverkar varandra och de konsekvenser som kan ske utifrån olika typer av åtgärder, säger Åsa.

Allt från slott till offentliga toaletter

Som fastighetsansvarig har Åsa det övergripande ansvaret för både den ekonomiska och tekniska förvaltningen, de strategiska frågorna samt fastighetsutvecklingen gällande hennes fastighetsbestånd. Idag ansvarar Åsa framför allt över olika kulturbyggnader och byggnader i parker. Ansvarsområdet går från den grönskande Nolhaga park med både lekplatser, lantgård och parkbad, alla offentliga toaletter runtom Alingsås  till ett stort antal mycket gamla och K-märkta fastigheter.

– Den äldsta byggnaden är en slottsruin ända från 1500-talet, berättar Åsa.

Med en bred bakgrund inom managementfrågor och verksamhetsutveckling, senast som utvecklingsledare inom ekonomi, är Åsa en person som ser möjligheter och uppskattar nya utmaningar. När hon fick frågan att ta över fastighetsansvaret på Alingsås kommun tackade hon därmed ja utan att blinka.

– Jag brinner verkligen för fastigheter. Det är så spännande med alla byggnaders olika behov. Tänk att jag får bidra till att de förhoppningsvis kan stå i ytterligare 200 år! säger Åsa.

Med stenkoll på terminologin är det enklare att vara beställare

Åsas arbete handlar till stor del om att ta många beslut kopplade till byggnadstekniska frågeställningar.

– I och med att jag är självlärd inom fastigheter upplevde jag det tidigare svårt att kategorisera mina kunskaper inom olika fält. Jag ville få en överblick på vad jag redan hade kunskap inom och inom vilka delar jag behövde vidareutveckla min kompetens gällande de tekniska förvaltningsfrågorna. Därav att jag valde att fortbilda mig och skaffa djupare kunskap.

Efter att Åsa hade genomfört utbildningen kände hon sig mycket mer utrustad att fatta beslut och ställa rätt frågor till de entreprenörer hon anlitar. Hon berättar också att hon har bättre koll på terminologin och därmed blivit säkrare på hur hon ska uttrycka sig så tydligt som möjligt med både entreprenörer och i interna dialoger.

Många aha-upplevelser under utbildningen

När Åsa får frågan om hon hade någon aha-upplevelse under utbildningen hinner knappt frågan ställas klart innan hon snabbt svarar ”ja!” och entusiastiskt fortsätter:

– Att lära mig läsa en ventilationsritning! Just värme och ventilation var det område som jag kände att jag hade minst kunskap om sedan tidigare, så det var riktigt bra att få lära mig mer om. Vi fick också en historisk översikt av olika byggnadskonstruktionerna de senaste 150 åren. Eftersom jag ansvarar över många gamla byggnader med värdefulla historier fick jag en riktigt aha-upplevelse kring hur de tänkte kring bland annat hur de byggde fasader och utförde olika ventilationslösningar förr i tiden. Nu förstår jag hur de tänkte för att hålla borta kyla och fukt på den tiden. Den kunskapen har jag god användning av när vi ska underhålla fastigheterna.

Åsa berättar att hon också värdesatte att få en större förståelse för varför det blev många problem med byggnader som uppfördes under bl.a. 1970-, 80- och 90-talet.

Övergripande förståelse och användbar kursdokumentation

Teknisk grundkompetens för förvaltare ger en god övergripande förståelse för byggkonstruktioner och uppbyggnaden av de tekniska installationerna, säger Åsa.

– Den kunskapen ligger till grund för en god åtgärdsanalys när problem uppstår, eftersom man förstår hur de olika delarna hänger ihop.

Åsa är även nöjd med att hon och de andra kursdeltagarna fick en bred genomgång med ett kvalificerat djup där föreläsarna gick in i detaljer inom t.ex. fukt, el och ventilation.

– Föreläsarna var jättebra. De kunde verkligen sina ämnesområden och förmedlade kunskapen på ett pedagogiskt sätt anpassat utifrån att deltagarna hade så olika bakgrund. Ett stort plus var att kursdokumentation även varit så användbar att titta tillbaka på efter utbildningen, säger Åsa.

Välj en utbildning som underlättar både för dig och verksamheten

Åsa avrundar vårt samtal med att påpeka att det är viktigt att kontinuerligt bygga på sin kunskap. För den som funderar på att gå en utbildning tipsar Åsa om att välja en utbildning som ger bättre förutsättningar att hantera de förvaltningsfrågor som är eller kommer att bli aktuella inom verksamheten. Det är som bekant inte ovanligt att fokusområdena ändras över tid – ena året är uppdraget att minska energiförbrukningen och ett annat år är det att tillgänglighetsanpassa eller skapa nya hyresmodeller.


Vill du också fylla på din kunskapsbank med teknisk grundkompetens?

BFAB:s utbildning Teknisk grundkompetens för fastighetsförvaltare ger dig en ekonomisk förståelse vad gäller underhåll och investeringar. Du får också lära dig mer om hur fastigheternas värme- och ventilationssystem fungerar för bästa möjliga inomhusklimat till en rimlig kostnadsnivå. Dessutom får du goda kunskaper för att kunna upprätta ett eget egenkontrollprogram utifrån den nivå på elarbeten ni väljer att göra i er förvaltningsorganisation.

För mer information är du varmt välkommen att kontakta utbildningsansvarig Lillemor Runesson på lillemor.runesson@bfab.se eller 073-600 92 03.

Till toppen