Logo

Stora besparingar med enkel energieffektivisering

Finn Hultman COWI

Finn Hultman

Många fastigheter har installationer som slukar energi helt i onödan. Genom att arbeta aktivt med energieffektivisering kan fastighetsägare med enkla åtgärder göra stora energibesparingar. Det tjänar både fastighetsägare och miljön på. Det menar Finn Hultman, projektledare på COWI och föreläsare med trettio års yrkeserfarenhet.

Finn brinner för att dela med sig av hur fastighetsägare kan optimera sina fastigheter och vinsten med detta, både ur ett humanistiskt och ekonomiskt perspektiv. Med sin gedigna kunskap och erfarenhet från både bostadsfastigheter och kommersiella lokaler har han bra koll vad olika sorters fastigheter behöver för att effektiveras på både kort och lång sikt.

Energieffektivisering ligger helt rätt i tiden

Finn betonar att energioptimering utöver att generera sänkta energi- och driftkostnader även bidrar till en stabil och behaglig inomhusmiljö, förlänger livslängden hos de tekniska anläggningarna och minskar miljöpåverkan. Att energieffektivisera är nödvändigt för att Sverige ska kunna bidra med sin del i förhållande till Kyotoavtalet och andra viktiga miljömål.

– Det är inte hållbart att fortsätta förbruka så mycket energi som vi gör i dagsläget. Vi behöver hitta en balans. Genom att energieffektivisera blir både fastighetsägarna och miljön gladare, säger Finn.

Genom att ha bättre förståelse för vilka komponenter man kan energioptimera i en fastighet sparar fastighetsägaren också in på de olika energislagen. Genom att utnyttja dem så smart som möjligt får fastighetsägaren dessutom ut så mycket som möjligt av varje inköpt kilowattimme.

Små förändringar ger stora resultat

En förutfattad mening som Finn ofta får höra är att energioptimering skulle vara samma sak som att förvaltarna enbart sänker inomhustemperaturen i en byggnad och därmed skapar ett inomhusklimat som är mindre behagligt att vistas i.

– Det stämmer såklart inte. Men jag vågar påstå att det mycket väl går att spara energi genom att sänka temperaturen med någon grad. Om man sänker framledstemperaturen med en grad påverkar det inomhusklimatet i rummet med ungefär 0,3 grader. De som vistas i lokalerna kommer med andra ord inte märka något i första taget om du sänker temperaturen någon grad. Den enkla åtgärden sparar dessutom in två procent på värmekostnaden, menar Finn.

Finn menar att ett av de mest effektiva sätten att spara energi är att installera fjärrvärme, alternativt att använda en kombination av fjärrvärme och värmepumpar. Andra alternativ är att dra ner på den köpta energin eller att ta in solenergi. Man kan också genomföra en inreglering av värmesystemet så att varje radiator får rätt mängd vatten, vilket resulterar i en mer jämn värmefördelning i fastigheten.

Anpassa inomhusklimatet utifrån verksamheten

Det är svårt att göra alla i en fastighet nöjda, det kommer ofta vara någon som tycker att det är för varmt eller för kallt, menar Finn. Därför är det viktigt att sätta ett kommunicerbart mål för vilken temperatur man ska leverera till hyresgästerna. Som riktlinje berättar Finn att många kommunala bostadsbolag har ett mål på 20–21 °C, plus eller minus någon grad, för inomhustemperaturen. Inom bostadsrättsföreningar är det vanligt med ett mål på cirka 23 °C. I kontorslokaler där många har ett stillasittande arbete är runt 21 °C ett vanligt temperaturmål.

Det är vanligt att fastighetsägare får ta emot klagomål om att hyresgästerna upplever att det inte finns något syre i lokalen. Den upplevda syrebristen beror oftast på att det är dålig luftomsättning eller för hög temperatur. Vid dessa tillfällen är det lämpligt att sänka temperaturen och kontrollera att ventilationen uppfyller lagkraven. Blir det inte bättre får fastighetsägaren djupare utreda orsaken till problematiken.

Med energioptimering är det du som får kontroll

Att arbeta med energioptimering handlar om så mycket mer än att enbart utgå från värme- och kylkomponenterna. Det är till exempel vanligt att glömma bort att även el-sidan går att optimera.

– För att kunna energioptimera behöver man ha koll på sina fastigheter. Man måste ha uppdaterade ritningar, veta var saker sitter, hur ledningssystemen ser ut och den typen av frågor. Annars blir det svårt att optimera. Men har man inte kontroll innan så får man det när man börjar jobba aktivt med energioptimering, säger Finn

Genom att ha bra dagsljus i lokaler påverkas människorna i dem positivt samtidigt som det behövs färre belysningsarmaturer. Det är ett tydligt exempel på hur man genom planering och enkla förbättringsåtgärder kan få positiva effekter utifrån både ett mänskligt och ekonomiskt perspektiv.

Sätt upp tydliga och mätbara mål

För att uppnå en god energieffektivisering behöver man börja med att sätta upp tydliga och mätbara mål för vad man vill uppnå, säger Finn. Därefter är det dags för analyser och utvärderingar. I nästa led fattas beslut om vilka åtgärder som är mest energieffektiva samt ekonomiskt genomförbara. I de allra flesta fall genererar optimeringen både ett bättre inomhusklimat och lägre kostnader.

– När du hittar orsaken till dåliga flöden eller varför fastigheten förbrukar så mycket energi finns det mycket pengar att spara, avslutar Finn.


Många fastigheter har installationer som slukar energi helt i onödan. Genom att arbeta aktivt med energieffektivisering kan fastighetsägare med enkla åtgärder göra stora energibesparingar. Det tjänar både fastighetsägare och miljön på.

Finn Hultman är föreläsare på BFAB:s utbildning Energieffektivisering. Där får deltagarna lära sig att kartlägga och analysera energianvändningen i sina fastigheter. De får även lära sig att ta fram lösningsförslag som minskar energianvändningen och sänker driftkostnaderna.

För mer information om vad utbildningen kan ge dig och din organisation, kontakta utbildningsansvarig Karin Stening på karin.stening@bfab.se eller 073-600 92 03.

Till toppen