Logo

Elsäkerhet och elansvar i fastighetsförvaltning

Johan Eriksson, boservicechef Karlshamnsbostäder, har satsat på en breddutbildning i elsäkerhet för hela personalen.

Många förvaltnings- och fastighetsbolag svarar lite svävande på frågan om organisationen har koll när det kommer till elsäkerhet och elansvar. Det tidigare systemet med elinstallatörer som genom överinseende av yrkesmän ser till att utförandet är rätt, finns inte längre.

Du som fastighetsförvaltare eller arbetsledare, som har personalansvar för fastighetsvärdar och fastighetsskötare, spelar en oerhört viktig roll. Vilka arbeten får utföras utan auktorisation? Vilka krav gäller?

En del av den vardagliga förvaltningen

Anders Schack är elingenjör och auktoriserad elinstallatör med lång erfarenhet som konsult inom elområdet för olika typer av fastighetsföretag och kommuner. Han är även en god pedagog med lång erfarenhet av praktiska elutbildningar samt utbildning i elansvar och elsäkerhet.

– Elsäkerhet är en del av den vardagliga förvaltningen, säger Anders. Inkoppling av en spis eller tvättmaskin, byte av en pump, byte av en ljusarmatur i trapphus eller badrum ska följa de nya reglerna och faller under B-auktorisation.

Anders menar att alla fastighetsbolag behöver säkra sin kunskap för att kunna upprätta ett eget egenkontrollprogram utifrån den nivå på elarbeten man som företag väljer att göra – och veta vilka kompetenskrav som ställs på personal och företag.

– En fastighetsägare i dag sitter egentligen på två stolar, man är både anläggningsägare och beställare av elinstallationer plus att den egna personalen utför elinstallationer i fastighetsbeståndet. På så sätt ansvarar man för att både anläggningen är säker och att personalen kan utföra elinstallationer i egen fastighet.

Karlshamnsbostäder tar elsäkerhet på allvar

En organisation som sett vikten av att utbilda hela sin personalstyrka i elsäkerhet och elansvar i fastighetsförvaltning är Karlshamnsbostäder. Under hösten 2019 var det dags.

– Teori varvat med praktik är det bästa, säger Johan Eriksson, boservicechef på Karlshamnsbostäder. Tillsammans med BFAB gick vi igenom de krav som ställs i elsäkerhetslagen och bearbetade de frågeställningar som uppstår i det vardagliga arbetet med praktiska exempel, diskussioner och övning.

 

Anders Schack går igenom några teoretiska avsnitt för personalstyrkan på Karlshamnsbostäder.

Johan förklarar vidare varför de valde att satsa på en breddutbildning för hela personalstyrkan, och inte bara några få anställda som många gör:

– Beslutet berodde delvis på den förändring som skedde 2017 med nya ellagen. Tidigare hade vi en egen elektriker som höll koll på regelverk och samtidigt utbildade vår personal. När han slutade 2018 insåg vi att hans kunskap om både regelverk och utförande saknades internt. Vi behövde därmed hjälp med att upprätthålla kunskapen och se till att regelverket efterlevs. Utbildning har genomförts tidigare så personalen har haft nödvändig kännedom men kunskap är en färskvara och behöver ständigt uppdateras. Det är också viktigt att tydliggöra vad man får göra och inte får göra i fastigheterna gällande elfrågor.

Okunskap kan få förödande konsekvenser

Johan menar att det är otroligt viktigt att låta sin personal utbildas inom just elfrågor. Okunskap gällande elfrågor kan i värsta fall leda till att fastigheter börjar brinna.

Även andra höga riskfaktorer behöver räknas in, vilket kan leda till förödande konsekvenser för både hyresgäster och personal. Johan hävdar också att det är extra bra med en extern utbildare:

– Då blir personalen mer alert och tar det lite mer på allvar.

Anledningen till att de valde just BFAB var att Karlhamnsbostäder tidigare har genomfört företagsinterna kurser i både VVS-sanitet och vitvaror tillsammans med utbildningsansvarig Susanne Svensson.

– Kontakten och utförandet vid tidigare utförda uppdrag var vi mycket nöjda med, så det kändes självklart att kontakta Susanne igen även för detta uppdrag. Det känns verkligen bra att vi kom till skott. Nu kan vi bocka av denna punkt på listan och ha vårt elarbete på banan tack vare Anders och Susanne!


Vill du lära dig mer individuellt eller att BFAB kommer till ditt företag och utbildar?

Kontakta gärna utbildningsansvarig Lillemor Runesson på lillemor.runesson@bfab.se alt. 073-600 92 03 eller läs mer här.

Till toppen