Kursens mål

Efter kursen skall deltagarna kunna optimera såväl kontorsbyggnader som bostäder och andra byggnader.

Innehåll i kurs

  • Metodik för energieffektivisering: arbetsprocess, dokumentering, mål, genomförande, uppföljning, resultat etc.
  • Genomgång av tekniska installationer för värme, kyla, ventilation, styr- och regler, klimatskal etc.
  • Åtgärdsområden för att förbättra inomhusklimat och sänka energikostnader
  • Eget arbete och övningsuppgifter