Logo

Diplomerad fastighetsförvaltare – nu med personligt bollplank!

Lisa Nisser

Den välrenommerade utbildningen Diplomerad fastighetsförvaltare kvalificerad fastighetsförvaltning utvecklas konstant. En del i utvecklingen är att samtliga deltagare får tillgång till en personlig coach genom Lisa Nisser, HR-konsult och coach med lång erfarenhet från fastighetsbranschen. Ta del av vilka positiva, och kanske även överraskande, effekter du kan förvänta dig av ett unikt upplägg när utbildning kombineras med coachning.

Att omsätta mål till handling

Lisa Nisser driver FAB HR tillsammans ett par kollegor. Tidigare har Lisa bl.a. arbetat som HR Business Partner på stora internationella bolag och som HR-chef på Lundbergs Fastigheter.

Lundbergs Fastigheter samarbetar sedan länge med BFAB i kompetensutvecklingen av sina medarbetare. Lisa känner därmed väl till BFAB och utbildningen Diplomerad fastighetsförvaltare sedan tidigare. Det föll sig naturligt att fortsätta samarbetet med BFAB även i den nya rollen.

– Utbildningen Diplomerad fastighetsförvaltare – Kvalificerad fastighetsförvaltning ger den kompetens och det nätverk som en fastighetsförvaltare behöver. Coachningen hjälper till att befästa kunskaperna från utbildningen, samt att bli medveten om den egna utvecklingen och bli trygg i sin roll. Jag kommer att utmana deltagarna att omsätta det de lär sig i praktiken och hjälpa dem att nå sina mål.

Varje deltagare coachas individuellt

Coachning handlar om att utvecklas mot tydligt definierade mål och den som coachas får jobba aktivt och medvetet med att ändra sina beteenden. Deltagarna kommer att uppleva en märkbar förändring när de coachas i att omsätta de nyvunna lärdomarna i arbetet direkt under utbildningens gång.

– Min roll är att coacha var och en av deltagarna individuellt. Jag är med på uppstarten av programmet och träffar sedan deltagarna över länk mellan varje block. Deltagarna får stöttning och bra verktyg så att de kan förstärka de lärdomar de får genom utbildningen.

Snabb förändringstakt kräver effektivare inlärningskurva

Baserat på Lisas tidigare erfarenheter inom branschen ser hon att förändringstakten går allt snabbare. Den snabba förändringstakten innebär också ett ökat behov av kompetensutveckling. Det innebär att allt fler organisationer kommer ha behov av verktyg som effektiviserar inlärningskurvan men också effekten av de nyvunna kunskaperna direkt i organisationen.

– I rollen som fastighetsförvaltare lever man med ständiga förändringar. Man förväntas ha full koll på både tekniska och kommersiella frågor, samtidigt som man ska förstå kunden och ha örat mot rälsen kring vad som händer i omvärlden. Det är inget unikt för fastighetsförvaltare, alla är vi del av och behöver hantera en omvärld i konstant förändring.

Så mycket mer än ett utbildningsprogram

Lisa menar att de organisationer som satsar på sina medarbetare och ger dem möjlighet att delta i t.ex. Diplomerad fastighetsförvaltare – Kvalificerad fastighetsförvaltning kommer märka av att de nyvunna kunskaperna är till fördel för företaget på både kort och lång sikt.

– Företagen kan förvänta sig mer kompetenta och trygga förvaltare som verkligen kan göra skillnad i verksamheten. Deltagarna kommer utveckla sin teoretiska kompetens och dessutom kunna omsätta den i sitt dagliga jobb, avrundar Lisa engagerat.


Nyfiken på att veta mer om utbildningsprogrammet Diplomerad fastighetsförvaltare – kvalificerad fastighetsförvaltning?

Klicka här för att läsa mer eller kontakta utbildningsansvarig Lillemor Runesson på 073-600 92 03 eller lillemor.runesson@bfab.se.

Till toppen