Logo

Henriks resa från diplomutbildning till förvaltningschef

Henrik Brossman

Henrik Brossman menar att kompetensutveckling är lika avgörande för kollegornas utveckling som bolagets värdeutveckling. Och han talar av egen erfarenhet. Han har nämligen själv gått från att ansvara över Krylbohus renoveringar av fastighetsbeståndet till att bli ansvarig för hela förvaltningen av fastighetsbolaget. En resa som möjliggjordes delvis tack vare att han själv fick möjlighet att vidareutbilda sig.

Läs vidare för att höra mer om Henriks erfarenheter och hur han ser på kompetensutvecklingens roll i fastighetsbranschen.​

Ett bolag med långsiktiga planer för livskraftiga områden

Krylbohus AB äger sedan 2018 cirka 750 lägenheter belägna i Krylbo och Karlbo. De äger också en fastighet i Avesta. Bolaget är bildat och finansierat av Landsort Care 4 AB. När lägenheterna köptes upp fanns det ett stort underhållsbehov. Krylbohus har en mycket långsiktigt plan för bostadsbeståndet och målet är att skapa ett nytt, livskraftigt och attraktivt Krylbo och Karlbo.

– För tillfället totalrenoverar vi ett 30-tal lägenheter löpande i taget samtidigt som de arbetar med att förbättra utemiljöerna. Bolaget har ett tiotal anställda, varav sex personer arbetar med att se till att driften är igång, det dagliga underhållet samt allmän service, berättar Henrik.

Utbildning banade väg för spännande karriärutveckling

Henrik Brossman började på Krylbohus i rollen som projektledare med ansvar över renoveringarna. Efterhand blev han alltmer intresserad av förvaltningen och fick senare rollen som förvaltare med personalansvar. I samband med att han fick förtroendet valde hans arbetsgivare att investera i Henriks kompetensutveckling genom att han fick genomföra BFAB:s utbildning Diplomerad fastighetsförvaltare – kvalificerad fastighetsförvaltning.

– Jag hade sedan tidigare bra kännedom om branschen, men ville kliva in i förvaltarollen med mer kött på benen vilket utbildningen verkligen gav mig, berättar Henrik.

Att kombinera jobb och utbildning gick bra då både kollegor och chefer hade förståelse.

– Utbildningens utformning passade min arbetssituation väldigt bra. Att man komprimerar kunskapen till utbildningsblock spridda över året gjorde att jag kunde ta med mig de nya kunskaperna och använda dem direkt i arbetet när jag var tillbaka. Sedan satt jag såklart hemma också och studerade parallellt för att hålla kunskapen vid liv. Det var viktigt för mig att befästa kunskaperna för att kunna klara av provet i slutet av utbildningen.

Idag har Henrik fått ytterligare förtroende av ledningen och har accepterat rollen som förvaltningschef på Krylbohus. En roll som innebär ett övergripande ansvar för verksamhetens utveckling. Henrik menar att möjligheten kom till honom delvis tack vare de kunskaper han fick med sig från utbildningen.

”Man får inte låta snålheten bedra visheten”

Henrik är en person som är engagerad i sitt arbete och vill vara en del av att driva fastighetsbranschen framåt. Han är även mån om kollegorna och vill att de ska känna att de kontinuerligt utvecklas i sina respektive roller på Krylbohus.

Efter att ha inventerat medarbetarnas kunskaper konstaterade han att de besitter väldigt mycket kompetens. Däremot saknas det till viss del dokumenterad kunskap från fastighetsbranschen. Han valde då att investera i medarbetarnas kompetens som en långsiktigt satsning, både för deras individuella utveckling professionellt, men även utifrån ett ekonomiskt perspektiv.  

– Genom att medarbetarna får utvecklas märker jag ett ökat engagemang samtidigt som de blir mer produktiva. Jag ser också en ökad trivsel, eftersom de förstår sitt jobb och sitt värde på arbetsplatsen bättre.

Henrik menar att det som kan tyckas vara en stor kostnad betalar tillbaka sig fort.

– Man får inte låta snålheten bedra visheten, många missar helhetsperspektivet. Jag menar att vi kommer undan ganska billigt om man ser på detta långsiktigt. Deras nya kunskaper betalar av sig direkt i vår förvaltning och ökar på så sätt samtidigt bolagets värde. Dessutom skapar mina kollegors ökade kompetens ett mervärde både för ägarna, bolaget som helhet men inte minst för våra hyresgäster.

Henrik avrundar med att säga

– Förvaltningen är kuggen i bolaget. Fungerar inte det har vi inte en fungerande grund.


Är du nyfiken på vilka utbildningar som Henrik investerat i för sina medarbetare? Här kommer en lista:

Till toppen