Logo

Diplomutbildningar gav Roger fördjupade branschkunskaper och breddad yrkesroll

Alla byggprojektledare som diplomerades hösten 2021. Roger Österberg är nummer fem sett från vänster.

Hebyfastigheter är ett företag som värnar om sina medarbetare och deras kompetens. Roger Österberg, fastighetschef på Hebyfastigheter, har gått BFAB:s utbildningar Diplomerad fastighetsförvaltare och Diplomerad byggprojektledare. Utbildningarna, som kompletterat varandra på ett bra sätt, har även gett Roger många nya och givande kontakter med branschkollegor.

roger_osterberg.jpg

Roger Österberg

Du jobbar på Hebyfastigheter, berätta lite om företaget!

– Hebyfastigheter AB är ett kommunalägt fastighetsbolag. Bolaget äger och förvaltar lokaler så som skolor, förskolor och idrottshallar i Heby kommun. Hebyfastigheter har även ett dotterbolag som heter Hebygårdar AB. Det är ett allmännyttigt fastighetsbolag som äger och förvaltar bostäder samt äldreboenden. De äger totalt cirka 900 lägenheter.

Vad är din roll?

– Jag har ett övergripande ansvar för både större och mindre byggprojekt i min roll som fastighetschef.

Du gick Diplomerad fastighetsförvaltare 2016–2017, varför valde du den utbildningen?

– Jag blev erbjuden utbildningen via min arbetsgivare. Jag har gått många utbildningar genom åren som är fastighetsanknutna, men att den här utbildningen är diplomerande såg jag som klart meriterande, För min del var det avgörande för beslutet att vilja gå den.

Vad gav utbildningen dig som du har nytta av i din yrkesroll?

– Utbildningen gav mig många nya kunskaper samtidigt som jag fick gamla kunskaper bekräftade. Övriga deltagare bidrog också med sin erfarenhet, både under lektionstid men även på sidan om, så som vid fikapauser och luncher. Jag och många andra valde att bo kvar på konferensanläggningen och det gav ett klart mervärde.

Nu har du gått en till utbildning, Diplomerad byggprojektledare. Varför valde du den?

– Även om jag jobbat länge med fastigheter och fastighetsförvaltning inom många områden under lång tid så kände jag att jag behövde bredda och fördjupa mina kunskaper inom området. Det händer mycket och vi har en snabb utveckling så det gäller att hänga med! Att även denna utbildning är diplomerande ser jag som en stor merit.

Vi brukar marknadsföra de här utbildningarna som nätverksskapande eftersom samma grupp träffas flera gånger under en kort tid. Hur upplevde du gemenskapen med övriga deltagare?

– Att träffa kollegor i branschen, men även från andra branscher med andra synvinklar, ger ett klart mervärde där många även blir vänner för livet. Det gavs många tillfällen till bra diskussioner både i och utanför klassrummet. Att bo kvar på konferensanläggningen rekommenderas verkligen, då det ger så mycket mervärde i nätverksskapandet.

Har du kontakt med någon av deltagarna idag?

– Ja, några av oss som gick Diplomerad byggprojektledare hörs fortfarande. Vi hade en suverän sammanhållning under kursen så det är kul att man kan fortsätta ha kontakt med några.

Vi vill gärna tro att många i bygg- och fastighetsbranschen har nytta av kunskapen från båda utbildningarna och på så sätt också bredda sin yrkesroll. Håller du med?

– Jag tycker att utbildningarna kompletterar varandra. På ett mindre företag som Hebyfastigheter blir arbetsuppgifterna ofta varierande och man är med lite överallt. Jag är dessutom inblandad i både våra ny- och ombyggnadsprojekt, så det passade bra att komplettera med byggprojektledarutbildningen. Man lär sig förstå hela processen, så även om du inte jobbar direkt med bygg har du ändå nytta av utbildningen i förvaltningen och i fastighetsägandet.


Vill du få rätt metoder och verktyg för att driva dina projekt mer effektivt? Genom utbildningen Diplomerad byggprojektledare lär du dig möta de krav och förväntningar som ställs på dig samtidigt som du får fördjupad kunskap inom hur du implementerar dina idéer för att nå utsatta mål och bli en framgångsrik projektledare.

Till toppen