Kursens mål

 • Lära dig metoder och verktyg för att som projektledare inom bygg kunna driva dina projekt både effektivt och målinriktat. 
 • Kunna leda och kommunicera på rätt sätt – en viktig framgångsfaktor när du ska styra en grupp och ett projekt. Detta skapar dessutom goda relationer till alla intressenter.
 • Lära dig samordna och förvalta dina resurser för att uppnå tidsplaner, ekonomiska mål och kvalitetsmål.

Utbildningens innehåll

Vi startar projektet

 • Tidiga skeden
 • Beställarens ekonomi
 • Översikt av standardavtal och upphandling

Ledarskap, vägen till ett lyckat projekt

 • Ledarskap – projektpsykologi
 • Ledarskap – coachande ledarskap

Riskhantering och projektledning i vardagen

 • Riskanalys
 • Projektledarens roll

Projektledning i vardagen - från teori till praktik

 • Projektledning i vardagen
 • Roll och process

Kommunikation – ditt viktigast verktyg

 • Kommunikationsplanering i projekt
 • Att leda projektkulturen
 • Förhandlingar i samhällsbyggandet