Logo

Stockholmshem höjer standarden ytterligare – certifierar byggprojektledare

Stolta diplomerade byggprojektledare, från vänster: Sofia Fernström, Magnus Sjölander, Alexander Borwin, Britt Fredriksson, Stefan Ljungberg (ombyggnadschef), Jörgen Friberg, Johan Sandström, Henrik Madison, Markus Österberg.

Stockholmshem har sedan tidigare visat att de är en organisation som tänker utanför boxen vad gäller kompetensutveckling. Förra gången var det kundförvaltarna som fick möjlighet att validera och certifiera sina kunskaper. Nu har Stockholmshem även gett projektledarna möjligheten utifrån en egen unik framtagen standard som utvecklats i samarbete med BFAB.

Validerade kundförvaltare ledde till kompetensutveckling för projektledare

Efter ett år av planering, validering och tester var det äntligen dags för certifiering, diplomering och firande hos Stockholmshem av de medarbetare som numer kan titulera sig certifierad byggprojektledare.

Stockholmshem erbjuder sedan tidigare samtliga kundförvaltare möjligheten att bli validerade och certifierade via FAVAL. Som ett led i deras kompetensutvecklingsarbete startades ytterligare en dialog mellan Stockholmshem och BFAB om vad man gemensamt kunde göra för att även kompetenssäkra och kompetenshöja projektledare inom organisationen. Denna gång utifrån en egen bestämd standardnivå med BFAB:s tidigare utvecklade utbildning Diplomerad byggprojektledare som råmall och inspiration.

Nära samarbete gav goda resultat

Stockholmshem har arbetat nära BFAB under hela processen. Utifrån de gemensamma insatserna och analyserna skapades ett frågebatteri som baserades på fem relevanta kompetensområden som Stockholmshem upplevde var extra viktiga att ha en samsyn inom: riskhantering, projektledning, entreprenadjuridik, kommunikation och fastighetsteknik. Tre projektledare fick sedan utföra ett pilottest och utifrån deras resultat och kommentarer arbetade man tillsammans vidare med att finjustera systemet.

Certifiering säkrar gemensamma baskunskaper

I slutet av förra året utfördes de första valideringstesterna bland Stockholmshem projektledare. Medarbetarna har fått utbildning inom de moduler som de behövde kompetensförstärkas inom för att sedan genomföra nya valideringstester.

Nu har de sista valideringstesterna utförts och samtliga projektledare är godkända, vilket Stockholmshem självklart har uppmärksammat och firat.

– En certifiering av projektledare är ett utmärkt sätt att säkra att alla inom organisationen har samma baskunskaper. Tillsammans med BFAB har vi skapat ett system för validering som vi även kan använda för nyanställda projektledare, säger Thomas Franzén, gruppchef ombyggnad på Stockholmshem.


Diplomerad byggprojektledare är en kvalificerad utbildning som är anpassad till din roll som projektledare i ett byggprojekt och därför unik i sitt slag. För mer information är du välkommen att kontakta Gunilla Ahrnfeldt på gunilla.ahrnfeldt@bfab.se alt. 070-636 96 96.

Till toppen