Logo

Stockholmshems första kundförvaltare FAVAL-certifierade

Från vänster: Per Forsling, Sanna Wallenstierna, Ulla Sjöberg, Göran Näslund.

Tydlighet, systematik och att kunna använda valideringen som en röd tråd i den gemensamma kompetensutvecklingen. Det är några av fördelarna som Per Forsling, förvaltningschef på Stockholmshem, redan sett att FAVAL-valideringen ger organisationen. Stockholmshem har tidigare genomfört ett pilotprojekt tillsammans med BFAB och efter det lyckade resultatet genomförs nu valideringen i full skala.  

Alla kundförvaltare hos Stockholmshem ska kunna valideras

Alla kundförvaltare på Stockholmshem ska få erbjudandet om att bli validerade och certifierade via FAVAL. Det är ett komplett verktyg för att kartlägga, kvalitetssäkra och utveckla rätt reell och formell kompetens för fastighetsbranschens yrkesroller.

– Jag tycker om systematiken i det här, att vi som företag kan välja att gå in i det här och använda valideringen som en röd tråd i vår gemensamma kompetensutveckling. Det saknades ett bra system för det tidigare, säger Per.

Göran Näslund, projekt- och testledare för FAVAL på BFAB, nickar och drar en parallell till att ta körkort:

– Validanterna får ett nationellt kunskapsbevis. Det är som att ta körkort, kör du upp i Närke får du inte bara köra bil där utan i hela Sverige. Certifikatet gäller över hela Sverige och valideringen utgår från en tydlig kompensstege som tydligt visar ”vart är vi, vart ska vi och hur kommer vi dit”. Arbetsgivaren får stoltare medarbetare och ett bevis på att organisationen har den kompetens som behövs för långsiktig konkurrenskraft och framgång.

Utdelning av certifikat, kompetensbevis och blomster

Kundförvaltarna Sanna Wallenstierna, Ulla Sjöberg och Sofie Åkerlund var de första utöver pilotgruppen som klarade valideringen. När det var dags att dela ut certifikat, kompetensbevis och blombuketter till dem åkte Göran Näslund, Per Forsling, och IngMari Castell (chefsassistent, Stockholmshem) ut på en turné till deras arbetsplatser för att gratulera. 

– Vi som företag är superstolta och glada över våra medarbetare! Säger Per, som erkänner att han själv var först ut med att testa valideringsprocessen på Stockholmshem men inte är klar ännu.

– Men jag kommer snart ikapp! säger han glatt.

Vi frågade Sofie Åkerlund hur det kändes och vad hon tagit med sig:

– Det här känns jätteroligt! Och det ska bli spännande att se vart det här leder framöver. Det har varit roligt att få utmana sig själv och verkligen fördjupa sina kunskaper inom jobbet. Något som var extra nyttigt var att fräscha upp och blir påmind om de kunskaperna som jag inte använder i det dagliga arbetet.

Validering ger hög kompetenshöjning

Kundförvaltarna är nu certifierade utifrån en nationell standard som beskriver vilken kunskapsnivå en certifierad förvaltare förväntas ligga på. Göran är noggrann med att betona att det varken är BFAB eller Fastighetsbranschens utbildningsnämnd som satt standarden för valideringsprocessen – det är fastighetsbranschen som tillsammans satt riktlinjerna för vad som ska ingå och vilken kompetens en förvaltare förväntas ha.

Per menar att en stark fördel för Stockholmshem är att de på sikt kommer ha tydliga underlag som visar på hela personalstyrkans samlade kompetens. Något som är värt sin vikt i guld att kunna visa för både kunder och entreprenörer etc. Dessutom är det viktigt för Stockholmshem som organisation att bevisa konkret att de värdesätter sin personal och deras kompetensutveckling.

– Valideringen skapar en jämn och hög kvalitetshöjning av kunskapsnivån på Stockholmshem. Det ska inte spela någon roll vilken stadsdel du arbetar i, alla ska få samma möjlighet att utvecklas! Säger IngMari Castell.

Fler tårtor och mer firande utlovas

Målet är att alla kundförvaltare på Stockholmshem ska valideras. Precis som Per Forsling tidigare utlovat har varje medarbetare självklart blivit firad med tårta tillsammans med de närmaste kollegorna.

– Självklart håller vi vad vi lovar. Det är viktigt att fira! Det är också viktigt för oss som företag att visa vår uppskattning och även peppa fler medarbetare att göra samma resa, säger Per.

stockholmshem_validering_faval_2_930x520.jpg

Från vänster: Göran Näslund, Sofie Åkerlund, Per Forsling.


Här kan du läsa mer om vårt valideringserbjudande med FAVAL.

Till toppen