Logo

Kompetensutvecklingsidé för förvaltare blev succé

Per Forsling, förvaltningschef på Stockholmshem, upplevde att de hade stagnerat något i den interna utvecklingen. Det var dags att göra något annorlunda och tänka större. Det innebar att se utanför Stockholmshems och systerbolagens väggar och vad de som organisation kunde göra för att stärka den individuella kompetensutvecklingen.

Per Forsling på Stockholmshem.

Både Per Forsling och hans kollega projektledaren Sonny Söderström hade tidigare haft kontakt med BFAB angående FAVAL, fastighetsbranschens valideringsverktyg som används för att kartlägga och kvalitetssäkra kompetens inom branschen. Nu var läget rätt att våga testa något nytt.

– Det handlade om att utmana oss själva. Vi vill bli ännu bättre och vassare som organisation, men även vara ännu mer attraktiv som arbetsgivare, säger Per Forsling.

Han betonar att utbildningen var ett positivt och systematiskt angreppssätt på den interna kompetensutvecklingen.

En positiv testgrupp

Per tog dialogen vidare internt vilket resulterade i att BFAB slutligen fick förtroendet att validera och kompetensutveckla en testgrupp av Stockholmshems förvaltare.

Testgruppen bestod av Niklas Nirvén, Joakim Demner och David Karlsson. Göran Näslund från BFAB var deras handledare.

– Jag är så glad att mina medarbetare fick vara först i organisationen att testa på den här möjligheten. Det som kompetenssatsningen framför allt har gett är att arbetsgruppen är jämnare kunskapsmässigt idag, säger Joakim Danielsson, de tre förvaltarnas närmaste chef.

– Alla tre var så positiva när de blev tillfrågade. Ingen av dem tvekade, utan de hoppade på idén direkt! Med tanke på slutresultatet är min förhoppning att fler i organisationen testar det här, säger Sonny Söderström.

Så går certifieringen till

Gruppen fick först utföra ett valideringstest genom FAVAL för att få koll på sitt kunskapsmässiga nuläge.

De tre förvaltarna fick olika resultat, vilket också var förväntat med tanke på deras olika bakgrunder. Gemensamt var att testerna överlag gick bra, men det fanns kunskapsluckor inom olika områden som behövde fyllas för att klara av en certifiering utifrån FAVALS parametrar.

Efter en dialog med Göran om hur de skulle gå vidare arbetade han fram workshops som var utformade utifrån de olika kompetensglappen. Där gick de tillsammans igenom hur testerna var strukturerade för att vara väl förberedda när det var dags igen, samt fick tillgång till studiematerial.

Därefter innebar det första blocket att stegvis gå igenom åtta kunskapsmoduler som utgick utifrån olika branschrelaterade ämnen inom ekonomi, teknik, juridik och entreprenad. När de hade klarat av dessa moduler fick det börja med det andra blocket.

Den ena delen av block två var att skapa en film om sig själv där de tydligt förklarade vad de gör om dagarna och berätta om olika delar av arbetet. Den andra delen bestod av ett kunskapsprov med fördjupningsfrågor. Samtliga tester utfördes på tid.

Slitet gav resultat

De tre kollegorna stöttade varandra på vägen och när det var dags för det slutliga testet gav samarbetet resultat. Alla tre blev godkända.

– Det var riktigt intressant att genomföra de olika modulerna. Det blev så tydligt var man stod kunskapsmässigt och vad som behövdes för att utvecklas vidare och slutligen klara av certifieringen. Det här är ett styrkebesked att man kan det som förväntas av en i branschen, säger Niklas Nirvén.

Kollegan Joakim Demner nickar instämmande.

– Man känner sig självsäkrare i sina beslut i jobbvardagen nu, säger Joakim. Dessutom är det skönt att ha på papper att man är tillräckligt kompetent, tillägger han skämtsamt med en blinkning.

Fler tårtor framöver

Cheferna menar att de tre förvaltarna har blivit goda interna ambassadörer.

Efter det goda utfallet utifrån deras resultat har allt fler kollegor självmant efterfrågat om eller när de själva får bli en del av den interna kompetenssatsningen. Och svaret är ”snart”.

Stockholmshem och BFAB har nämligen tecknat avtal om att samtliga medarbetare inom förvaltning ska få möjlighet att bli certifierade framöver. Per Forsling säger stolt att han lovar att varje medarbetare som blir certifierad självklart också ska firas med tårta.

 

Självklart ska diplomering firas med guldinramade diplom och tårta.


Vill du veta mer om hur valideringsprocessen mot förvaltare fungerar?

Läs mer här eller kontakta utbildningsansvarig Göran Näslund på goran.naslund@bfab.se.

Till toppen