Logo

Certifierad fastighetsförvaltare enligt Faval

1 kursdag

Som fastighetsförvaltare har du övergripande ansvar för en eller flera fastigheter. Jobbet handlar om att utveckla, bevara och förbättra fastigheterna. Det är du som ser till att kunderna är nöjda och att fastighetens ekonomi utvecklas som tänkt.

Här kan du validera dina kunskaper enligt Faval och vid godkänd validering får du ett certifikat utfärdat av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd. Du blir därmed Certifierad fastighetsförvaltare enligt Faval.

Utvecklingen av validering mot fastighetsförvaltare har gjorts i samarbete med Aff Forum.

Denna kurs motsvarar validering mot kompetensbevis hos ackrediterat testcenter enligt Favals egna definition.

 

Innehåll i kurs

I validering mot kompetensbevis för yrkesrollen fastighetsförvaltare är teoriprovet i FAVAL datorbaserat och består av 8 ämnesområden. Frågorna är flervalsfrågor.

1. Process
Fastighetskunskap, strategier för fastighetsföretagandet, förvaltningsprocessen och ledningssystem.

2. Teknik
Kunskap om fastigheter och byggnader. Lokalanpassning, grundläggande funktionskrav och tolkning av ritningar.

3. Ekonomi
Grundläggande kunskap om redovisning och räkenskapsanalys.
Fastighetsekonomi och affärsmannaskap.

4. Miljö
Ekologiska grundprinciper, förståelse för byggnaders och verksamheters miljöpåverkan samt färdighet i energieffektivisering.

5. Juridik
Kunskaper om jordabalken, avtalsjuridik, plan- och bygglagen ingår liksom lagen om offentlig upphandling. Förståelse och färdighet i tillämpning av den viktigaste lagstiftningen.

6. IT
Förståelse och färdighet med att hantera hård- och mjukvara samt hur IT som verktyg utnyttjas på bästa sätt.

7. Kommunikation
Kunskaper om olika ledarskapsteorier, vetenskapliga metoder och projektledning ingår i detta kunskapsområde. Kunskap om etiska regler för fastighetsförvaltare ingår också.

8. Omvärld
Omvärldskunskap och förståelse för omvärldens utveckling samt de faktorer som påverkar den, har stor betydelse för att kunna fatta kloka beslut när det gäller fastighetsföretagandet. Även samhällsekonomiska frågor, marknadsanalyser samt olika mål med fastighetsägandet ingår.

Vid validering mot kompetensbevis görs förutom det teoretiska provet en skriftlig fördjupningsfråga samt en personlig presentation

För att bli certifierad och få ett utfärdat certifikat krävs att du får godkänt på både det teoretiska provet samt på fördjupningsuppgifterna.

Kursens mål

Att testa dina kunskaper och bli certifierad fastighetsförvaltare enligt FAVAL. Vid godkänd validering erhålls nedan certifikat.

Kontakta mig gärna om du har frågor

1 kursdag 12 500 kr exkl. moms
  • digitalt klassrum
  • Start 12 mar 2021, 08:00
  • Slut 12 mar 2021, 12:00
  • Boka
  • digitalt klassrum
  • Start 20 maj 2021, 08:00
  • Slut 20 maj 2021, 12:00
  • Boka

Pris & Villkor

Kursavgiften för digitalt klassrum är inklusive kursdokumentation och för fysiskt klassrum även inklusive måltidspaket (lunch och fika) om inget annat angetts.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Fastighetsförvaltare, förvaltarassistent, kundförvaltare m.fl.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Övrig information

Vad är validering enligt FAVAL?
Fastighetsbranschen har i samarbete med Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd tagit fram FAVAL, ett valideringsverktyg för validering av fastighetsbranschens yrkesroller. FAVAL är ett komplett verktyg för att kartlägga, kvalitetssäkra och utveckla rätt reell kompetens för branschens yrken.

Vi på BFAB är ett ackrediterat testcenter för FAVAL och erbjuder validering mot intyg (där du vid godkänd validering får ett kompetensbevis) och validering mot kompetensbevis (där du vid godkänd validering får ett certifikat) för yrkesrollerna fastighetsskötare, fastighetsvärd, fastighetstekniker och fastighetsförvaltare.

Datum

digitalt klassrum, 12 mar 2021

digitalt klassrum, 20 maj 2021

Pris

12 500 kr exkl. moms

Till toppen