Kursens mål

Validering innebär att testa sina kunskaper – med målet att kunna bli certifierad fastighetstekniker enligt FAVAL. Vid godkänd validering erhålls ett certifikat från Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd.

 

Hur går valideringen till?

Validering – teoriprov

Vid validering mot intyg för yrkesrollen fastighetstekniker är teoriprovet i FAVAL datorbaserat och består av 11 ämnesområden. De ämnesområden som ingår är:

 

 • El och elkraft
 • Värme och kyla
 • Byggnadsteknik
 • Kommunikation
 • Miljö
 • Ekonomi
 • Ventilation
 • Matematik
 • Juridik
 • IT
 • Styr- och reglerteknik

 

Finns det kunskapsluckor har du i detta paket tillgång till hela utbildningsprogrammet som riktar sig mot de kunskapskrav som FAVAL kräver. Ett utmärkt tillfälle att höja kompetensen och samtidigt kunna bli certifierad.

Deltagaren ska ha klarat teorin med godkänt resultat innan hen kan genomföra de praktiska proven.

 

Validering – praktiska prov

De praktiska proven består av fem olika stationer som ska klaras av under överinseende av en testledare. De ämnesområden som ingår vid praktiska provet är:

 

 • Byte av remskiva
 • VVS-koppling
 • Luftflödesmätning
 • Elkoppling
 • Mät- och reglerteknik

 

För att bli certifierad och få ett utfärdat certifikat krävs att deltagaren får godkänt på både det teoretiska och det praktiska provet.