Logo

Akademiska Hus validerar kompetensen hos sina drifttekniker

Under våren 2019 gick startskottet för den stora kompetenssatsningen hos Akademiska Hus där samtliga drifttekniker erbjuds validering mot kompetensbevis enligt FAVAL. Projektet är löpande och har vidareutvecklats till att idag drivas helt via digitala plattformar. Detta har i sin tur resulterat i att Akademiska Hus inte behövt ställa in några utbildningstillfällen under året.

Nationella valideringsmöjligheter

Akademiska Hus gick vid årsskiftet 2019–2020 ut med en upphandling om validering och utbildningsmöjligheter kopplat till FAVAL. BFAB, som är ett av få certifierade testcenter, tilldelades uppdraget för den största gruppen i Stockholm, men tog sig också via digitala plattformar och webinarier an Luleå, Umeå, Uppsala och Karlstad. Under året som gått har även Stockholmsgruppens utbildningar utvecklats till att bli helt digitala.

Validering mot kompetensbevis för fastighetstekniker omfattar följande steg:

  • Teoretiska prov i elva moduler
  • Kompletterande utbildning
  • Eventuella teoretiska omprov
  • Praktiska tester

Tryggt för alla deltagare med e-learninglösningar

BFAB hade redan tidigare påbörjat digitaliseringen av de utbildningar som berör validering när vårens oroligheter gjorde sig påminda. Tack vare att de digitala lösningarna redan var på plats i form av bl.a. e-learningutbildningar kunde Akademiska Hus riskfritt fortsätta validera sin personal.

– Ett stort och viktigt projekt för oss, säger Josefin Helgeson, HR-partner och samordnare för projektet. Validering av kompetens är en kvalitetssäkring för oss som arbetsgivare, för våra kunder och medarbetare. Vi är så stolta över alla som modigt gått in i denna validering. Vårt samarbete med BFAB har fungerat väldigt bra vad gäller såväl tester som utbildningsinsatser.

Även erfarna deltagare lär sig nya saker

Mats Endrésen, en av driftteknikerna på Akademiska Hus som arbetar på universitetsområdet Frescati bekräftar att satsningen upplevdes helt rätt.

– Jag har jobbat med el i mitt tidigare yrke och har haft kontakt med flera av installationerna tidigare som vi jobbar med dagligen här på Akademiska Hus. Så jag har en bra erfarenhetsgrund men har lärt mig en del nya saker på utbildningarna och vill väldigt gärna ha det här kompetensbeviset, säger Mats.

Tack vare det positiva gensvaret har Akademiska Hus tagit beslut om att erbjuda samtliga nyanställda drifttekniker möjligheten till validering genom FAVAL.


FAVAL

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd har tagit fram FAVAL, ett valideringssystem för validering av fastighetsbranschens yrkesroller. FAVAL är ett komplett verktyg för att kartlägga, kvalitetssäkra och utveckla rätt reell kompetens för branschens yrken. Läs mer här.

Vill du veta mer om validering i FAVAL via BFAB?

Kontakta Göran Näslund, projekt- och testledare BFAB, goran.naslund@bfab.se alt. Frida Palmgren, VD BFAB, frida.palmgren@bfab.se.

Till toppen