Logo

Uppdaterad kompetens och stoltare medarbetare genom validering

Göran Näslund

Både kompetensbehovet inom fastighetsbranschen och arbetsmarknadens rörlighet ökar allt mer. Samtidigt står många arbetsgivare handfallna inför hur de ska fånga upp interna kunskapsluckor. Utan vidareutveckling väljer medarbetarna att gå vidare till andra organisationer där de upplever att de kan utvecklas mer. En lösning för att öka sin attraktionskraft som arbetsgivare och samtidigt få stoltare medarbetare är att validera medarbetare genom Faval. Det menar Göran Näslund, testledare FAVAL hos BFAB.

Värdera, kvalitetskontrollera, testa, verifiera, bekräfta.

Att validera kompetens har länge varit ett verktyg för till exempel Skolverket och Arbetsförmedlingen. Uppdraget har då handlat om att kunna värdera och bedöma kunskapsnivå hos elever och arbetssökande som inte har förvärvat kunskaper på traditionellt vis. Utifrån valideringsresultat får de därefter ett intyg som specificerar vad de kan för att därefter kunna ta steg vidare in i utbildning eller yrkesliv.

Validering kan ses som ett led i att kompetensinventera och kvalitetssäkra organisationers befintliga personalstyrka. BFAB är ett av få kompletta ackrediterade testcenter för fastighetsbranschens validering, FAVAL. Detta innebär ett godkännande att validera samtliga yrkeskategorier inom fastighetsbranschen.

Validering som del i det strategiska kompetenstänkandet

Göran Näslund har arbetat med validering för fastighetsskötare, fastighetsvärdar, fastighetsförvaltare och fastighetstekniker sedan lanseringen för drygt tre år sedan. Han har också varit med på digitaliseringsresan av FAVALs testcenter. Från början gjordes alla tester fysiskt på plats, men i takt med att modernare tankesätt utvecklats har mer moderna digitala lösningar tillkommit på vägen. Idag kan BFAB erbjuda det alternativ som passar organisationen bäst genom kameraövervakade testcenter med digitala uppkopplingslösningar eller lokala testövervakare.

Han berättar att allt fler organisationer önskar få en överblick av den kompetens som redan finns internt. Med slutresultatet som underlag kan de därefter utforma en tydlig kompetensplan. Större organisationer som exempelvis Akademiska Hus och Stockholmshem har senaste tiden gått i bräschen och satt FAVAL som en uttalad del av det strategiska kompetenstänkandet.

En kraft i organisationen

– Det blir en enorm kraft i organisationen när man validerar ett stort antal medarbetare samtidigt. Kunskapsfrågor och kompetens kommer naturligt upp på agendan. Organisationen får ett tydligt kvitto på den interna kompetensbanken, men även individerna stärks i sina roller när de får ett konkret bevis på sin egen yrkeskompetens, berättar Göran.

Göran vittnar om att många visar på en större yrkesstolthet på individnivå när de mottar sitt certifikat. Valideringen skapar också en tydligare bild av den yrkesroll som valideras; vilka arbetsuppgifter som ingår och vad dessa ställer för krav när det kommer till kompetensen.

Företagen som validerar sin personal upplever ofta att de ökar sin attraktionskraft som arbetsgivare. Den höjda kompetensen på företagen gör att de också kan leverera bättre service. Samtidigt anser sig många organisationer kunna räkna hem ekonomiska fördelar på sikt.

Kompetensbevis som krav vid upphandling

Göran beskriver vidare att ett antal större driftorganisationer valt att validera sin personalstyrka för att stärka sina framtida affärsmöjligheter.

I upphandlingar ställs ofta krav på till exempel kvalitets- och miljöarbete.

– De senaste åren har det blivit allt vanligare att FAVAL utgöra ett kompetenskrav vid upphandling av tjänster inom drift och skötsel, berättar Göran.

FAVAL har fått ett allt starkare fäste och det pratas frekvent om detta verktyg som en kommersiell fördel. Göran får ofta höra från kunder att ”vi behöver ha papper på var vi står i förhållande till våra konkurrenter”.

Faval och farhågorna

Så, är allt med FAVAL guld och gröna skogar? Göran konstaterar att det pratas mycket om att testet är svårt och att nästan ingen klarar av det direkt.

Gör det inte både personal och företag missmodiga? Är inte det ett underbetyg till testerna? Springer inte kostnaderna iväg om man redan vet att så få kommer klara testerna? Ja, frågorna är vanliga och återkommande säger Göran, men han menar att just svårighetsgraden är fördelen med FAVALs tester. Det sätter en ribba som tidigare har saknats och som branschen behöver.

– Att certifiera sina medarbetare är en långsiktigt ekonomisk investering. Som organisation vinner man på att fylla de interna kompetensluckorna och nyttja den befintliga kompetensen smart, säger Göran.

Göran vet av erfarenhet att många som inte klarar testerna är väldigt nära och att lär-insatserna för att klara av kompetensbeviset kan vara både korta och effektiva. Men, menar Göran, man bör se en så pass stor satsning som ett paket innehållandes fyra steg: teoretiska prov, kompletterande utbildning, eventuella teoretiska omprov och praktiska tester. BFAB erbjuder färdiga paketlösningar, därmed är kostnaderna redan fastslagna från början.

Om du är nyfiken och vill veta mer planerar BFAB att till våren hålla i ett antal öppna tillfällen för Validering FAVAL. Ett utmärkt tillfälle som enskild deltagare att känna på hur certifieringsprocessen fungerar. Visst konkurrerar fastighetsföretag, men vi kan också samarbeta och tillsammans stärka branschen. Det är FAVAL ett bra verktyg för!


För att veta mer om BFAB:s FAVAL-erbjudande kan du läsa här eller kontakta Göran Näslund på goran.naslund@bfab.se eller 076-540 07 66.

Mer information kring FAVAL hittar du även på https://fastun.se/verktyg/faval

Till toppen