Logo

Atrium Ljungbergs fortsatta valideringsresa

Helena Martini

Atrium Ljungberg är fastighetsbolaget som skapar levande stadsmiljöer där kontor, bostäder och handel blandas med kultur, service, vård och utbildning. Atrium Ljungberg är också fastighetsbolaget som har lärande och utveckling högt upp på agendan. I höstas startades ett långsiktigt projekt med målsättningen att alla fastighetstekniker och fastighetsskötare ska ges möjlighet att nå kunskapskraven för att certifieras enligt FAVAL.

Ett stort intresse för människor

Helena Martini är HR-chef på Atrium Ljungberg, en roll som hon tillträdde för närmare tolv år sedan.

– Atrium Ljungberg kombinerar fastighetsägande och förvaltning med aktiva bygg- och utvecklingsprojekt, berättar Helena. Självfallet utgör husen grunden i verksamheten, men egentligen är vi mer intresserade av människorna som vistas där.

Helena kom från IT-världen till fastighetsbranschen. Det som framför allt tilltalar henne på Atrium Ljungberg, och fastighetsbranschen i stort, är den stora mångfalden på yrken, ålder och bakgrunder.

– Vi har 215 medarbetare varav ca 40 arbetar inom driften. Jag måste säga att mixen av människor och idéer i medarbetarkåren är häftig – och speglar också staden.

En utvecklingsresa som alltid pågår

Helena har under det senaste decenniet byggt upp HR-avdelningen från grunden och idag är HR sedan länge en naturlig del i ledningsgruppen och som strategisk partner.

– Det har varit en väldigt spännande resa! Jag är så stolt över att vi tagit oss till att åtta år i rad utses till en av de bästa arbetsplatserna via Great Place to Work. Jag har arbetat mycket med frågorna, vad är HR, hur får vi med oss människor? För mig handlar det mycket om att tydliggöra allas syfte, roller, ansvar samt att vi sätter och följer upp mål.

En av Helenas främsta drivkrafter är att arbeta för hållbara medarbetare och en lärande organisation. Det är något som är ständigt aktuellt och nödvändigt. Helena menar att det handlar om att bygga en bra och stabil grund för att sedan fortsätta driva utveckling därifrån.

Validering som grund i den lärande organisationen

Atrium Ljungberg har aktivt följt utvecklingen av FAVAL, fastighetsbranschens valideringsverktyg för branschens yrkesroller. Under hösten 2021 var organisationen redo att erbjuda alla fastighetstekniker och fastighetsskötare möjligheten att validera sina kunskaper med målsättningen att alla ska klara en certifiering.

– Det är alltid väldigt spännande när man går in i ett sådant här projekt och hur olika det tas emot, berättar Helena. Alla vill i grunden utvecklas, men för vissa kan valideringarna kännas som ett test. För oss har det varit väldigt viktigt att inte prata om test och prov. Det handlar om utveckling och att lägga insatserna rätt, så att det blir en både bättre och roligare resa framåt hos oss.

Och erfarenheterna så här långt är goda. Helena berättar att det är en stor fördel att satsa på branschens framtagna koncept och lägga en gemensam grund för alla. Man slipper enskilda insatser som kan vara beroende på vilken chef man har samtidigt som de också slipper uppfinna hjulet igen.

– Vi lutar oss mot vad branschen tycker att en fastighetsskötare och fastighetstekniker ska kunna. Det är inte bara viktigt för oss – utan också viktigt för just branschen!

Helena berättar att det är märkbart att medarbetarna tycker att det är roligt och spännande och poängterar att ”i takt med att folk klarar saker blir de stolta”.

Upplägget för utbildningarna är tidseffektivt och i tiden

Efter genomförda valideringar har organisationen en bra bild över var utbildningsinsatser behövs. Utifrån valideringsresultatet har HR i dialog med BFAB sedan satt en utbildningsplan. Deltagarna ges först tillgång till e-learning för att i egen takt läsa in ett område. Därefter samlas grupperna till halvdagars utbildningar på plats för att diskutera och praktisera sina kunskaper med föreläsare.

– Upplägget har fungerat jättebra, säger Helena med eftertryck. Olika människor tar till sig på olika sätt och i olika takt. Att kombinera e-learning, Teams och på plats fungerar för alla. Det ger möjligheter att sitta i lugn och ro när det passar en själv för att sedan kunna samlas, ställa frågor och diskutera.

Mervärden på vägen

Atrium Ljungbergs valideringsresa har ännu inte nått sin slutstation.

– Vi är mitt i en resa så vi har ännu inte gjort någon utvärdering, säger Helena, men vi märker redan av ett ökat engagemang. Att alla gör det här tillsammans är ett klart mervärde och ger en gemensam grund.

Helena har redan noterat stora fördelar med att medarbetare har börjat träffas över fastighetsområdena. Vid de gemensamma genomgångarna har de fått upp ögonen för varandras olika kunskaper. Förhoppningen är att få se en fortsatt ökad samverkan och en stärkt yrkesstolthet.

Här pågår praktisk utbildning för några av Atrium Ljungbergs medarbetare.

Certifikaten ska firas

När alla har klarat teori och praktik och har certifikatet i sin hand är målsättningen att fira. Hur och när är ännu inte bestämt, men alla kommer lyftas på något sätt.

– Sen får vi utvärdera, säger Helena, men klart är att vi ska hålla liv i det här även därefter. FAVAL har börjat se över strukturen för att förnya sitt kompetensbevis vart tredje år. Validering kan också vara aktuellt för fler av våra yrkesroller.

Därtill berättar Helena att planen är att även nyanställda fastighetsskötare och fastighetstekniker, som inte redan har ett certifikat, också kommer valideras. Målet är att alla så småningom ska ha ett kompetensbevis.

En trygg samarbetspart

Att Atrium Ljungberg valde BFAB för validering och utbildning har sin grund i ett bra intryck, som förstärktes av att Helena var mycket noga med att ta in rekommendationer från andra företag. Helena har bollat med branschkollegor som också gått in i större valideringsprojekt, fått tips och råd och väldigt goda vitsord om BFAB som samarbetspart.  

– Det blir såklart mer objektivt att prata med andra kunder än enbart med leverantören.

Och samarbetet med BFAB lovordas:

– Ja, det har fungerat jättebra. Från start har det varit tydligt med en positiv och skön inställning om att fixa saker. Vi fick göra viss omställning med tanke på pandemin, men det var aldrig några problem utan fungerade väldigt smidigt och bra.

Helenas bästa tips till andra fastighetsbolag som vill validera sin personal:

  • Fundera på syftet, varför man gör detta! När man kommit fram till syftet - var tydlig med det i er kommunikation. För oss har det varit viktigt att vår satsning inte bara är för oss på Atrium Ljungberg – utan genom FAVAL hjälps vi åt att lyfta hela branschen.

  • Involvera chefer och arbetsledning så inte detta kommer från HR/Ledning. De närmaste arbetsledarna är de som kommer stötta i första hand när någon känner sig osäker eller har frågor. Kommunikationen och samverkan internt är oerhört viktigt genom projektets alla faser.

  • Prata med andra som validerat sin personal! Be om tips och råd och ta del av andras erfarenheter.


Atrium Ljungberg 
Atrium Ljungberg äger, utvecklar och förvaltar fastigheter om över 1 000 000 kvadratmeter uthyrbar yta med ett fastighetsvärde om cirka 50 miljarder kronor. Fokus ligger på att utveckla attraktiva stadsmiljöer med ett blandat innehåll där kontor, bostäder och handel blandas med kultur, service och utbildning.


FAVAL
Fastighetsbranschen har i samarbete med Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd tagit fram FAVAL, ett valideringsverktyg för validering av fastighetsbranschens yrkesroller. FAVAL är ett komplett verktyg för att kartlägga, kvalitetssäkra och utveckla rätt reell kompetens för branschens yrken.


BFAB
BFAB utbildar yrkesverksamma inom bygg- och fastighetsbranschen och erbjuder både öppna utbildningar och unika kompetenslösningar som skapas utifrån kundernas specifika behov. BFAB erbjuder FAVAL:s validering mot intyg och validering mot kompetensbevis för yrkesrollerna Fastighetsförvaltare, Fastighetsingenjör, Fastighetsskötare, Fastighetstekniker och Fastighetsvärd. BFAB har även en egen validering mot Byggprojektledare.


Vill du veta mer? Välkommen att kontakta Frida Palmgren, VD BFAB & STF Ingenjörsutbildning, på frida.palmgren@bfab.se alt. 076-540 07 61.

Till toppen