Logo

Stockholmshem validerar med FAVAL

Många branscher inom samhällsbyggnad har ofta tydliga kompetensstandarder och riktlinjer, t.ex. byggsektorn. Fastighetsbranschen släpade länge efter. Men sedan några år finns valideringsverktyget FAVAL, som tagits fram av Fastighetsbranschens utbildningsnämnd. FAVAL är ett komplett verktyg för att kartlägga, kvalitetssäkra och utveckla rätt reell kompetens för branschens yrkesroller. Stockholmshem är ett av de bolag som validerat fastighetsförvaltare. Efter positiva erfarenheter från de som var först ut med att valideras arbetar Stockholmshem nu vidare med att validera flera medarbetare.

Joakim Danielsson

– Jag är så glad att medarbetarna i just min arbetsgrupp fick vara först i organisationen att testa på den här möjligheten. Det som kompetenssatsningen framför allt har gett är att arbetsgruppen idag är kunskapsmässigt jämnare.

Det sa Joakim Danielsson, områdeschef på Stockholmshem, när han tidigare berättade om Stockholmshems beslut att ge BFAB förtroendet att validera och kompetensutveckla en testgrupp av Stockholmshems kundförvaltare. Nu har det gått ett tag sedan valideringen och Joakim konstaterar att certifieringsprocessen bidragit med många positiva aspekter för verksamheten.

Stockholmshem vågade utmana sig själva

Stockholmshem var tidiga med att se värdet i att utmana sig själva, samtidigt som de ville bli en mer attraktiv arbetsgivare. BFAB fick förtroendet att med FAVAL validera och kompetensutveckla en testgrupp av Stockholmshems kundförvaltare. Niklas Nirvén, Joakim Demner och David Karlsson var först ut och deras lyckade resultat har skapat en hel del nyfikenhet bland kollegorna.

– Jag märker att kundförvaltarna generellt har börjat prata både mer teknisk förvaltning och tekniska detaljer sinsemellan tack vare certifieringsprocessen. Processen i sig satte dessutom igång flera tekniska diskussioner om vad den tekniska förvaltningen verkligen innebär. Det har även pratats en del om vad som förväntas utifrån rollen rent operativt, säger Joakim Danielsson som också är trions närmaste chef.

Fler kundförvaltare certifieras

Efter testgruppens positiva erfarenheter och lyckade resultat beslutades att alla kundförvaltare skulle få erbjudandet om att bli validerade och certifierade via FAVAL. Den första gruppen efter testgruppen har nyligen genomfört de initiala teoretiska proven. Nu ska de som inte klarade alla modulerna delta på workshops och utbildningar. Därefter sker en uppföljning och ambitionen är att de ska klara samtliga moduler vid nästa tillfälle.

Joakim menar att det är bra att som organisation ha med sig att certifieringen är bred och utformad för yrkesrollen generellt. Modulerna som ingår anpassas inte för specifika arbetsplatser.

– Se det som att medarbetarna blir mer allmänbildade generellt även om alla frågor inte relaterar till just er specifika verksamhet. Meningen är inte att klara av testerna första gången, utan hitta vilka kompetensluckor som ska fyllas på sikt.

Den som erhåller ett kompetensbevis visar att hen har både de teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som krävs för att uppfylla branschens krav.

Trion blev interna ambassadörer

Niklas, Joakim och David blev något utav interna certifieringsambassadörer efter att de mottagit sina diplom, berättar Joakim Danielsson. Tanken var att trion skulle åka ut och svara på frågor om processen i de olika distrikten under våren, men Covid-19 kom emellan. Det har dock inte hindrat intresserade och nyfikna kollegor från att ringa eller mejla med frågor.

– Testgruppens resultat har satt igång frågeställningar och tankesätt inom alla distrikt. Killarna har fått jättemånga frågor, vilket de tyckt varit roligt, berättar Joakim Danielsson.

Stolthet över kompetensbeviset

– Även om kundförvaltarna inte visste exakt vad de skulle förvänta sig gick de igenom hela processen med en genuin nyfikenhet och öppet sinne. Efteråt märkte jag att de gick rakare i ryggen och med en stolthet över att ha fått ett kvitto på vad de kan. Det var riktigt kul att se som deras närmaste chef!

Med certifieringen på sitt cv har Niklas Nirvén gått vidare till nyinrättad roll inom Stockholmshem som kommersiell förvaltare. Tjänsten är mer projekt- och teknikinriktad än kundförvaltarrollen och innebär nya tekniska utmaningar för Niklas.

Tveka inte att validera er interna kompetens

– Om man börjat tänka i valideringsbanorna, men av någon anledning tvekar, vill jag säga att man inte ska göra det. Jobba vidare på att få igenom det internt, det är verkligen värt det långsiktigt. Vi visste inte riktigt vad certifieringen skulle innebära, men vi vågade testa. Idag vore drömmen att alla i vår organisation skulle bli certifierade för att ha ett tydligt kvitto på hela vår kompetensbank, avslutar Joakim Danielsson.


Vill du veta mer om FAVAL? Läs mer här eller kontakta Göran Näslund, projekt- och testledare FAVAL, på goran.naslund@bfab.se eller 076-540 07 66.

Till toppen