Kursens mål

Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaperna som krävs för att jobba som fastighetstekniker. Utbildningen uppfyller de kunskapskrav som ställs av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd.

Innehåll i kurs

 • Värme och kylteknik 
 • Elteknik 
 • Styr och reglerteknik 
 • Ventilationsteknik 
 • Matematik 
 • Introduktion fastighetsjuridik 
 • Ekonomi
 • Byggnadsteknik 
 • Kommunikation 
 • Miljö och hållbarhet 
 • IT 

Program/schema: 
Du gör varje modul i helt egen takt. De innehåller filmer, animerade avsnitt, instuderingsmaterial och kontrollfrågor.  Alla moduler tar mellan 30 min och 3 timmar. Du kan enkelt pausa och repetera, allt efter eget önskemål.