Logo

Digitala utbildningar skapar ännu större möjligheter

Frida Palmgren

Samhällsbyggnadssektorn utvecklas snabbt och det livslånga lärandet är viktigare än någonsin. Frida Palmgren drivs av att vidareutveckla både människor och organisationer och är vd för BFAB och STF Ingenjörsutbildning. Med sin bakgrund som HR-chef och långa erfarenhet från fastighetsbranschen har Frida goda insikter och värdefulla erfarenheter som hon gärna delar med sig av. Vi har pratat med Frida om vad sker i branschen just nu och hur hon ser på framtidens kunskapsbehov.

Med digitala lösningar ökar både tillgängligheten och flexibiliteten

Utbildningsbranschen har traditionellt fokuserat på klassrumsundervisning. Framgångsrika aktörer har dock sedan länge erbjudit utbildningarna i olika format, såväl fysiskt som digitalt. Utvecklingen accelererade under pandemin och det är tydligt att flexibiliteten uppskattas av både beställare och utbildningsdeltagare.

– Digitala klassrum, läraktiviteter online, e-learning och blended learning är en självklar utveckling av kundanpassade leveransformer. Även de företagsinterna uppdragen har ökat markant och det ger oss möjlighet att följa våra kunder över längre tid – en fantastiskt rolig utveckling. Det är också glädjande att deltagarnöjdheten är minst lika hög digitalt som vid de fysiska utbildningarna, säger Frida Palmgren och fortsätter:

– Tillsammans med kunderna har vi tagit fram flera uppskattade utbildningsprogram. Utifrån dem har vi bland annat kunnat notera att allt fler satsar på kompetensutveckling för alla i organisationen.

FAVAL – ett komplett valideringsverktyg

Intresset för att validera medarbetarnas kompetens har ökat markant, berättar Frida. Det har varit störst och först på den kommersiella sidan av fastighetsbranschen, men flera bostadsbolag har också börjat inse fördelarna. Här har BFAB satsat på en unik paketering med validering och digitala utbildningsmoduler. Detta har resulterat i ett uppskattat e-Learningprogram för fastighetstekniker där man kan handplocka de moduler som man har behov av.

– Under de senaste åren har BFAB etablerats som ett ackrediterat och marknadsledande testcenter för FAVAL. Det är ett initierat och engagerat arbete av våra projekt- och testledare som lett till den framgången, berättar Frida.

FAVAL är ett komplett verktyg för att kartlägga, kvalitetssäkra och utveckla rätt reell kompetens för branschens yrkesroller.

– BFAB står för Bygg- och Fastighetsbranschens Fortbildningsinstitut. Vi har en stark utbildningsbas även inom bygg, framförallt projektering och projektledning. Här insåg vi att det saknades en validering för byggprojektledare på marknaden. Vi har tagit fram en sådan validering och genomfört valieringsprojekt hos kund med goda resultat.

I täten för ett branschskifte där tradition möter innovation

Det finns alltid utmaningar att förhålla sig till för en organisation som tillhandahåller utbildningar specificerat mot samhällsbyggnad. Enbart fastighetsförvaltning i sig kräver ett mångfacetterat kunnande; kompetens inom ekonomi, teknik, juridik och affärsförståelse men också ledarskap, kommunikation, förhandling och service.

– BFAB kommer fortsätta att erbjuda ett gediget utbud på såväl grund- som fördjupningsnivå. Sen är det bara att inse att såväl samhällsbyggnadssektorn som utbildningsbranschen länge stått mitt i ett skifte där tradition möter innovation; nya möjligheter med ny teknik.

Frida vill att BFAB ska vara med och bidra till en ökad digital mognad i branschen. BFAB arbetar därför för att hela tiden vara i framkant vad gäller såväl utbildningarnas innehåll som hur deltagarna kan delta i dem och tillgodogöra sig kunskapen. 

Metodik och pedagogik är grunden för bra utbildningsupplägg

Frida menar att det finns många lärdomar från övriga samhällsbyggnadsektorn avseende lärande och utbildning som fastighetsbranschen kan ta fasta på.

– Jag har förmånen att även vara vd för STF Ingenjörsutbildning som har ett erbjudande inom el & energi med stora kunder inom industrin samt nät- och energibolag. För de kunderna dominerar regelstyrda kravkurser inom till exempel elsäkerhet – utan rätt utbildning får man inte jobba.

Även utan formella kravkurser är metodiken med kontinuerlig repetition något man kan lära sig av för att bidra till att en utbildning blir mycket mer än en engångsinsats.

– Vi hjälper till exempel kunder med utbildningsupplägg som varvar lärarledda kurser vart tredje år med digitala repetitionsutbildningar. Däremellan bistår vi med att hålla koll så att alla har erforderlig kompetens. Att varva teori med praktiskt innehåll är en annan insikt att inspireras av, säger Frida.

Hållbarhet – hela samhällsbyggnadssektorns ledord

På frågan om vad som kommer dominera arbetsvardagen längre fram kommer Fridas svar snabbt:

– Vi noterar en växande efterfrågan på hur vi gemensamt kan öka kunskapen för att minska bygg- och fastighetsbranschernas klimatpåverkan. Byggandet och förvaltningen av byggnader och infrastruktur står för betydande utsläpp av växthusgaser, främst från material- och energianvändningen. För att kunna förena Sveriges klimatmål med en fortsatt hög byggtakt kommer det krävas åtgärder. Parallellt med en accelererande digitalisering tror jag att hållbarhet kommer vara det ledord som på olika sätt behöver realiseras i praktiken inom bygg- och fastighetssektorn. För att lyckas kräver det att vi alla tar ansvar för att lära nytt och utveckla vår kunskap!   


Vill du veta mer om hur vi på BFAB kan hjälpa dig och ditt företag?

Kontakta Frida på frida.palmgren@bfab.se eller 076-540 07 61.

Till toppen